پرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه پاسخگویی

پرسشنامه سنجش میزان پاسخگویی سازمان

پرسشنامه استاندارد پاسخگویی ذیل پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که  متشکل از ۲۴ سوال وچهار مولفه پاسخگویی سازمانی،پاسخگویی قانونی،پاسخگویی حرفه ای ،پاسخگویی سیاسی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

پاسخگویی یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی مى گردند.پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود  شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد (بوونز، ۲۰۰۵ ).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پاسخگویی  نمره ای است که کارکنان به سوالات ۲۴ گویه ای پرسشنامه پاسخگویی می دهند .

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی کم،۱؛ کم،۲؛ متوسط ،۳؛زیاد ،۴؛ خیلی زیاد ؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط واعظی (۱۳۹۰) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است.

مشخصات پرسشنامه
هدف پرسشنامه: سنجش میزان پاسخگویی سازمان
روایی و پایایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه) : دارد
مدل پرسشنامه : دارد
تفسیر و توضیحات : دارد (به صورت کامل و به دو طریق تحلیل شرح داده شده است)
نوع فایل : ورد آفیس word
منبع : دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف مفهومی و عملیاتی : دارد (با منبع)
امتیازبندی پرسشنامه : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.