مقاله نانو ذرات

مقاله نانو ذرات

نانو ذرات
مقدمه مقاله
تفاوت میان خواص مواد در مقیاس نانو و توده­ای در حوزه­های مختلف علوم و مهندسی مورد مطالعه محققان قرار گرفته است. در این فصل پس از معرفی مختصر ضرورتهای فنّاوری نانو، برخی از این ویژگیهای متفاوت که دانستن آنها در درک مطالب بعدی این پایان­نامه ضروری است، معرفی می­شوند. موضوع دیگر این فصل ارائۀ یک دسته­بندی کامل از روشهای گوناگون تولید نانوذرّات است. همچنین برای فراهم آوردن امکان مقایسه بین روشهای شیمیائی تولید نانوذرّات CdS، چند روش گزارش شده از آنها معرفی می­گردد. در این فصل کلیّاتی از روش شیمیائی مهار کردن که در این پایان­نامه از آن برای تولید نانوذرّات CdS و CdS:Ni استفاده می­شود نیز معرفی خواهد شد.

فهرست مطالب
مقدمه:. ۱
نانو فنّاوری… ۱
نانوذرّات… ۳
۱-۳   خواص تابع اندازه نانوذرّات… ۴
۱-٣-۱   آلائیدن نانوذرّات… ۶
۱-۴   ساختار نواری نانوذرّات… ۷
۱-۵  اکسیتون در نانوذرّات… ۹
۱-۶   شعاع نانو ذرّات… ۱۲
۱-۷   ذرّه در جعبه کوانتومی… ۱۲
۱-۸   نسبت سطح به حجم در نانوذرّات… ۱۵
۱-۹  چگالی حالتها در نانوذرّات… ۱۶
۱-۱۰   دسته بندی نانوذرّات… ۱۷
تولید نانوذرّات… ۱۸
۱-۱۱   تاریخچه تولید نانوذرّات نیمرسانا. ۱۸
روشهای تولید نانوذرّات… ۲۰
۱-۱۳   روشهای فیزیکی… ۲۱
۱-۱۴   روشهای شیمیائی… ۲۲
۱-۱۵   برخی از روشهای شیمیائی تولید نانوذرّات CdS. 22
روش میکرو امولسیون( مایسل معکوس ). ۲۳
۱-۱۵-۱-۱  سورفکتانت، مایسل معکوس و نرمال.. ۲۴
۱-۱۵-۱-۲  مرحلۀ تولید نانوذرّات CdS. 26
۱-۱۵-۲    استفاده از نانولولههای کربنی چند جداره. ۲۷
۱-۱۵-٣   روش مهار کردن.. ۲۸
۱-۱۵-۳-۱  اصول این روش…. ۲۸
۱-۱۵-٣-۲   مهارکننده نشاسته. ۳۱
۱-۱۵-۴   روش فوتوشیمیائی… ۳۲

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 35

فرمت فایل: WORD