گزارش تخصصی چگونگی آموزش بهتر زبان انگلیسی و دلایل افت تحصیلی درس

گزارش تخصصی چگونگی آموزش بهتر زبان انگلیسی و دلایل افت تحصیلی درس

گزارش تخصصی چگونگی آموزش بهتر زبان انگلیسی و دلایل افت تحصیلی درس

چکیده
آموزش زبان انگلیسی یکی از مهمترین برنامه‌های درسی وزارت آموزش و پرورش در مدارس راهنمایی و متوسطه کشور می‌باشد که به همین منظور هر ساله مبالغ هنگفتی صرف تألیف و چاپ کتاب و آموزش معلمان و همچنین وقت دانش‌ آموزان و… می‌شود. از طرف دیگر زبان انگلیسی به عنوان یک زبان زنده در فن‌آوری‌های نوین علمی دنیا از قبیل اینترنت و … بیشتر مورد توجه جهانیان می‌باشد. حال سئوال این است که چه عوامل و موانعی باعث عدم یادگیری یا بوجودآوردن ضعف در یادگیری این ماده درسی است؟

برای جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساحته که یکی برای دبیران زبان و دیگری برای دانش‌آموزان متوسطه تنظیم شده بود استفاده شده است. همچنین برای آزمون بعضی از فرضیه‌های تحقیق از معدل نیمسال اول دانش‌آموزان در درس زبان نیز استفاده شده است.

برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی چه کنیم

مقدمه
هر معلمی که سابقه ی تدریس دست کم سه – چهار سال داشته باشد حتماَ با این واژه برخورد کرده و یا در گرد همایی های آموزشی و درسی در مورد آن اظهار نظر نموده و یا گهگاهی برای رفع آن چاره اندیشی کرده است. این واژه ی فارسی که بصورت اشتباهی یک مفهوم عام و کلی به خود گرفته و هر شکست درسی به اسم آن تمام می شود افت تحصیلی تلقی می شود که گرفتن نمره کمتر از میانگین قبولی ( که همان نمره ۱۰ در ارزشیابی و سنجش کمّی است) منظور می باشد افت تحصیلی ، افت عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نا مطلوب است.

چنانچه فاصله قابل توجهی بین استعداد بالقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت های درسی مشهود باشد چنین فاصله ای را افت تحصیلی می نامند. لذا افت تحصیلی فقط در مردودی و یا تجدیدی و یا ترک تحصیل خلاصه نمی شود و در مورد هر دانش آموزی که یاد گیری او کمتر از توان و استعداد بالقوه و حد انتظار باشد صدق می کند .

آموزش زبان خارجی و عوامل افت تحصیلی

فهرست مطالب
فهرست: ۱
چکیده : ۲
مقدمه: ۳
آموزش زبان خارجی و عوامل افت تحصیلی ۴
نگرش منفی زبان آموز به درس ۶
آغاز دیر هنگام آموزش زبان خارجی ۹
دشواری ذاتی یادگیری زبان خارجی و ساعات ناکافی تدریس آن ۱۰
بی اطلاعی اولیاء ۱۰
عدم توجه به تخصص ۱۱
انگیزه های ورود به دانشگاه ۱۳
نتیجه: ۱۵
منابع: ۱۶

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: WORD