مقاله نظام آموزشی فرانسه

مقاله نظام آموزشی فرانسه

سیستم آموزشی کشور فرانسه

مقاله برسی ساختار نظام آموزشی فرانسه
– آموزش پیش دبستانی
– آموزش پیش دانشگاهی
– آموزش پایه
– آموزش ابتدایی
– آموزش متوسطه
– نظام آموزش عالی
– پژوهش و تحقیقات
– آموزش غیر رسمی
– آموزش فنی و حرفه ای
آموزش استثنایی
– آموزش معلمان

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی
حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی ۵-۲ سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن ۲ سالگی رسیده باشند،. مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی ۲سال(حدود ۴۰% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاس های آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی ۳‌ سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند. و این در حالیست که در سال۱۹۶۰ میلادی تنها ۳۶% از کودکان فرانسوی مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی،. ارتقاء توانمندی های کودکان، در جهت شکل دهی به شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال ۱۹۹۵ میلادی، طرح آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده شد.

نظام آموزشی فرانسه

آموزش پیش دبستانی

در تمام مدت ۲۶ ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای برخوردار بوده . و تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار، تقویت قدرت احساس ، تخیل و قدرت خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر۲۰هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از۲میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند.

نظام آموزشی فرانسه مقطع ابتدایی

نظام آموزشی فرانسه مقطع ابتدایی

در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی ۵ سال به کلاس‌های آمادگی . و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش ابتدایی و مقدماتی وارد می‌گردند. از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد،. از این روی بیش از۹۹% کودکان رده سنی۳ سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی۲سال بر۲/ ۳۵ % بالغ می‌گردد.

تحصیل در مدارس عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب۱۵جولای۱۹۸۹و قانون مصوب ۱۹۷۵کلیه کودکان فرانسوی.  رده سنی۳ سال از امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.

علاوه بر این قانون مصوب۶ سپتامبر ۱۹۹۵ نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان،. به فعل در آوردن آن در جهت شکل گیری شخصیت آنان . و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه از تخصصهای سرباز معلمان جهت آموزش کودکان استفاده می‌گردد. چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده . و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.

تحقیق در مورد سیستم آموزشی کشور فرانسه

تحقیق در مورد سیستم آموزشی کشور فرانسه

از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان مهدهای کودک،. که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستانی کشور رخ می‌دهد،. کودکستان های بین منطقه ای تأسیس گردیده است. که به ارائه خدمات آموزشی به کودکان نواحی مختلف مبادرت می‌نمایند.

در مناطق کم جمعیت نیز کلاس‌های موقتی پاره وقت تشکیل می‌گردد. به طور کلی دانش آموزان به سه رده سنی کودکان، رده سنی نوجوانان ورده سنی جوانان تقسیم می‌گردد. گفتنی است، تقسیم بندی فوق در جهت مد نظر قرار دادن بلوغ فکری و استعداد یادگیری رده‌های‌سنی از انعطاف پذیری برخوردار می‌باشد.

تیم تدریس، با مشورت والدین به تعیین جایگاه کودکان در رده‌های سنی آموزشی مطابق با استعداد ها و نیازهای آنان مبادرت می‌نمایند. سه رده سنی مذکور با اولین چرخه آموزشی تطابق داشته . در حالی که رده سنی جوانان و مقطع آموزش مقدماتی متوسطه با چرخه آموزشی پایه و مقدماتی تطابق دارد.

چرخه‌های آموزشی چندین ساله نیز با هدف برآورده نمودن نیازهای کودکان طراحی گردیده است. متوسط آموزش هفتگی۲۶ ساعته به کودکان مقطع پیش دبستانی ارائه می‌گردد.

سیاستهای آموزشی

مهم‌ترین سیاست آموزشی مقطع پیش‌دبستانی فرانسه بر این اصل استوار است. که مراکز پیش‌دبستانی به عنوان ابزاری جهت برخورداری از برابری فرصت محسوب می‌گردند،. چرا که کودکان از طریق به کارگیری زبان و توسعه این وسیله ارتباطی، به آماده‌سازی خود در جهت پرداختن به تمرینات ذهنی . که لازمه موفقیت در مقاطع آموزش ابتدایی و کالج است، مبادرت می‌نمایند.

نظام آموزشی فرانسه

سیاست های آموزشی فرانسه

اهداف آموزشی
از جمله مهمترین اهداف آموزشی مقطع آموزش پیش دبستانی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
۱- بیداری حواس و رشد عاطفی کودکان به ویژه کودکان متعلق به خانواده‌های کارگران و مهاجرین.
۲- پیشگیری از افت تحصیلی کودکان طی سنوات آموزش پایه.
۳- توسعه کلیه امکانات بالقوه کودک درجهت شکل‌ پذیری شخصیت و فراهم‌سازی فرصت کسب موفقیت در تحصیل، اشتغال و زندگی وی.
۴- رشد هوشی، حسی– حرکتی و ذهنی کودکان.
۵- رشد ارتباطات غیرکلامی (بیدارسازی حس زیبایی‌ شناسی و درک هنری) و کلامی (کیفیت کلام و تمرین زبان).
۶- آگاهی نسبت به زمان و مکان.
۷- مشارکت درت شخیص نارسایی‌های حسی- حرکتی و ذهنی و فراهم‌سازی امکان درمان به موقع این قبیل نارسایی‌ها.
۸- آموزش مهارت و تمرینات لازم در جهت مشارکت مثبت کودکان در زندگی اجتماعی.

برنامه‌های آموزشی و ارزشیابی تحصیلی

اجرای فعالیت‌های مقدماتی آموزشی در مقطع آموزش پیش دبستانی، به رشد اولیه کودکان و آمادگی آنان جهت حضور در مدارس ابتدایی منجر می‌گردد.گفتنی است. که فعالیت ها ی مذکور بر فعالیت‌های فیزیکی، علمی‌و فنی و فعالیتهای آموزشی ارتقاء دهنده سطح ارتباطات . و مهارتهای شفاهی و نوشتاری کودکان مشتمل می‌گردد. در مهدهای کودک، اجرای بازی‌های مختلف از نقش مهمی ‌برخوردار می‌باشند،. اما این امر بدین معنی نیست که درمراکز مذکور تدریس وجود ندارد. هیات نظارت ملی آموزش که مسئولیت رسیدگی ونظارت بر آموزش نواحی کشور را بر عهده دارد،

بر فعالیت‌های اداری وآموزشی موسسات نیز نظارت می‌نماید. شورای مدارس نیز به بازدید حداقل یک بار در طول ترم از مدارس کشور مبادرت می‌نمایند. شورای مذکور همچنین به ارائه نظراتی درخصوص قوانین داخلی مدارس و تعیین برنامه‌های آموزشی هفتگی مدارس کشور مبادرت می‌نماید. چرخه آموزشی کشور سبب میگردد که تیم تدریس به تطبیق فعالیت‌های تدریس با روند آموزش.  و پیشرفت کودکان مبادرت نمایند. تیم تدریس همچنین مسئولیت ارزشیابی میزان پیشرفت تحصیلی کودکان را بر عهده دارد.

نگاهی به نظام آموزش و پرورش فرانسه

نگاهی به نظام آموزش و پرورش فرانسه

علاوه بر این تیم مذکور همچنین تعیین مینماید که کودکان ملزم به ثبت نام در مدارس ابتدائی بوده و.  یا می‌بایستی در سیستم آموزشی پیش دبستانی باقی بمانند. از آنجایی که مدارس پیش دبستانی از نقش پییچیده ای در سیستم آموزشی کشور فرانسه برخوردار می‌باشند،. از این روی مدرسین مراکز مذکور،مشابه مدرسین مدارس ابتدایی، دوره‌های آموزشی ویژه ای را گذرانده . و پس از گذراندن دوره۳ ساله آموزشی (پس از اتمام تحصیلات آموزش متوسطه که به دریافت دیپلم متوسطه منتهی می‌گردد.) به گذراندن دوره آموزشی۲-۱ساله تربیت مدرس در موسسات دانشگاهی تربیت معلم مبادرت می‌نمایند.

پس از اتمام سال دوم آموزش دانشگاهی در مراکز تربیت مدرس،. از دانشجویان موفق به عنوان معلمین مدارس دعوت به همکاری می گردد. معلمین مراکز آموزشی پیش دبستانی، به عنوان مدرسین رسمی‌ نظام آموزش عمومی . و ‌یا به عنوان مدرسین قرار دادی مدارس خصوصی، از حقوق، . وظایف و مسئولیتهای مشابه معلمین مدارس ابتدایی برخوردار می باشند.

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پیش دانشگاهی

فهرست مطالب
ساختار آموزشی ۴
سیاستهای آموزشی ۶
اهداف آموزشی ۶
آموزش پیش دانشگاهی ۱۰
آموزش ابتدایی ۱۴
تاریخچه ۱۴
ساختار آموزشی ۱۵
اهداف آموزشی ۱۷
تاریخچه ۲۰
الف) سیکل اول آموزش متوسطه (کالج) ۲۰
ساختارآموزشی ۲۱
اهداف آموزشی ۲۲
نقاط ضعف ۲۳
۱- عدم تجانس در سطح آموخته ها ۲۳
۲- عدم تجانس در طبقات اجتماعی ۲۳
۳- عدم تجانس در اهداف ۲۳
ب) سیکل دوم آموزش متوسطه(لیسه) ۲۴

ساختار آموزشی ۲۵
مدیریت آموزشی ۲۶
نهادهای مدیریتی ۲۸
۲- کمیسیون دائمی مدارس متوسطه ۲۹
نظام آموزش عالی ۳۳
سیاستهای آموزشی ۳۳
پژوهش و تحقیقات ۳۳
تاریخچه ۳۳
نهادهای مرکزی ۴۰
مدارس آزاد ۴۲
تاریخچه ۴۲
آموزش از راه دور ۴۴
سیاستهای آموزشی ۴۴
آموزش حرفه ای و تکنولوژیک ۴۵
دوره‌های کارآموزی ۴۸
گواهینامه‌های آموزشی ۵۰
– گواهینامه آموزش فنی و حرفه‌ای(BEP) 52
دوره‌های کارشناسی فنی وحرفه ای ۵۳
۲- قرارداد آموزش انفرادی جوانان ۵۸

۳- قراردادهای استخدامی‌گروهی ۵۸
۴- قرارداد اشتغال به کار در مراکز فنی آموزش عالی (STS) 59
آموزش استثنایی ۵۹
تاریخچه ۶۱
آموزش معلمین مقطع ابتدایی ۶۲
گزینش تحصیلی ۶۳
آموزش معلمین مقطع متوسطه ۶۴
تاریخچه ۶۴
آموزش اساتید دانشگاهی(IUFM) 67
انستیتوهای دانشگاهی آموزش معلمان ۶۷
آموزش ضمن خدمت ۶۸
دوره‌های آموزشی ۶۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: WORD