گزارش کار عملیات نقشه برداری استادیمتری

گزارش کار عملیات نقشه برداری استادیمتری

عملیات نقشه برداری استادیمتری
بخشی از گزارش کار
هدف عملیات: اندازه گیری فواصل به روش استادیمتری
وسایل مورد نیاز: دستگاه نیوو (دوربین ترازیاب)، سه پایه، میر (شاخص مدرج)، تراز نبشی، وسایل یادداشت برداری
مکان اجرای عملیات: محوطه دور دانشکده

مقدمه:

تهیه نقشه ی دقیق و استفاده صحیح از آن، در طرح و اجرای هر پروژه ای یکی از عوامل مهم موفقیت آن پروژه بشمار می رود و برای تحقق این امر است که متخصصین نقشه برداری همواره کوشش می نمایند تا با دست یابی به روش ها و وسایل جدید، راه را برای آیندگان بخصوص دانش پژوهان و دانشجویان، هموارتر نموده در اجرای پروژه های عمرانی هر چه موفق تر عمل نمایند.
تحقیقات و کوشش بسیار متخصصین در زمینه اندازه گیری فاصله در نقشه برداری نتایج مطلوبی را در بر داشته است که یکی از آنها دستیابی به روش های اندازه گیری غیر مستقیم فواصل می باشد. در این روش فاصله ی بین دو نقطه بدون اینکه مستقیماً توسط یکه ای پیموده شود، با انجام یکسری اندازه گیری ها و معلومات قبلی بدست می آید. این روش به چهار دسته تقسیم می گردد: …

فهرست مطالب:
مقدمه
روش استادیمتری
دستگاه نیوو (دوربین ترازیاب)
شرح عملیات
نحوه تنظیم دستگاه نیوو
شرح عملیات (قسمت اول)
شرح عملیات (قسمت دوم)
چند نکته

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD