استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

استقرار و پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب شرب کشور، چالشها و دستاوردهای حاصله

چکیده مقاله
امروزه با او جگیری پیشرفت سریع ف نآوری و ب التبع آن ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت، بحث نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

با توجه به حجم و تنوع تأسیسات و تجهیزات مورد بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور عدم توجه به نگهداری صحیح و برنام هریزی شده از این تأسیسات، ضمن افزایش روزافزون تعمیرات اضطراری و اختلال در سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب منجربه بروز نارضایتی مشترکین و افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات خواهد شد که چنانچه هزینه های غیرمستقیم ناشی از سیستم های تولید را به آن اضافه کنیم این هزین هها سرسا م آور می شود.

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یکی از انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات می باشد که سیاست خود را به برنامه ریزی مدون تعمیر و سرویس تجهیزات و قطعات قبل از خرابی معطوف داشته و با تدوین دستورالعمل های مناسب به انجام سروی سها، بازدیدهای دوره و تدوین قطعات می پردازد.
هدف اصلی از استقرار نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات آب ، بهینه کردن تواناییهای تجهیزات و دستگاهها جهت ایجاد حداکثر کارایی، کاهش خرابی و از کارافتادگی آنها و اهداف جزئی آن شامل افزایش آماده بکاری، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه های اضافی و توقفات اضطراری سیستم آبرسانی می باشد،

دفتر بهبود روشهای بهر هبرداری آب شرکت مهن دسی آب و فاضلاب کشور در راستای دستیابی به این هدف طرح استقرار نظام نت پیشگیرانه تأسیسات آب شهری را از سال ٧٩ در دستور کار خود قرار داد و با مهیا نمودن بسترهای لازم و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز ١٠٨ شهر کشور موفق به اجرای ، کلیه شرکتهای آب و فاضلاب را مکلف به اجرای این طرح نمود بنحو ی که تا پایان ٨٣ سیستم مکانیزه نت پیشگیرانه شدند .

از مهمترین نتایج این امر می توان برنامه ای شدن عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات و روند نزولی کاهش هزینه جاری نگهداری و تعمیرات بویژه تعمیرات اضطراری از سال ٨٢ و کاهش سهم هزینه تعمیرات بدون برنامه در قیمت تمام شده آب اشاره نمود.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD