پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)

پرسشنامه نیازهای انگیزشی

پرسشنامه استاندارد نیازهای انگیزشی (ERG) توسط کلایتون پی. آلدرفر 1972 ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس نیازهای رشد (4 سوال). نیازهای وابستگی (4 سوال) و نیازهای فیزیولوژیکی (4 سوال) تشکیل شده است. که به منظور بررسی اهمیت نیازهای رشد، وابستگی و فیزیولوژیکی افراد بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «مهم نیست»، «کمی مهم»، «اهمیت متوسط»، «خیلی مهم» و «بی نهایت مهم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4 و 5 در نظر گرفته می شود.

پرسشنامه نیازهای انگیزشی

پرسشنامه نیازهای انگیزشی

تعریف مفهومی پرسشنامه

از نظر آلدرفر سه گروه نیازها وجود دارند:

  • نیازهای زیستی یا وجودی: شامل نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی می شوند که مربوط به نیازهای سطح پایین تر تئوری سلسله مراتب مازلوست.
  • نیازهای تعلق و پیوستگی: به نیازهای عشق و پیوند اجتماعی مربوط می شود. این نیاز بر اهمیت رابطه فرد و ارتباطات اجتماعی تأکید دارد.
  • نیازهای رشد: مربوط به نیازهای احترام و خودشکوفایی است که مربوط به اشتیاق طبیعی افراد به رشد فردی است (برومند، 1390).

نیازهای انگیزشی

تعریف عملیاتی پرسشنامه استاندارد آلدرفر

در این پژوهش منظور از نمره استاندارد نیازهای انگیزشی نمره ای است که فرد به سوالات 12 ماده ای پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلفردر می دهد

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای انگیزشی

در پژوهش کجباف و پورکاظم (1384)، پایایی پرسشنامه به کمک محاسبه آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار آن مطلوب بدست آمد.

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای انگیزشی

برای تعیین روایی صوری ابتدا پرسشنامه در سطح محدود (20 نفر) توزیع و با مصاحبه به عمل آمده. در نمونه کوچک پیش آزمون، سوال های پرسشنامه متناسب با درک و نگرش و فرهنگ جامعه آماری اصلاح و تنظیم گردید.

در پژوهش فراهانی و همکاران (1391)، از روایی صوری با نظر دو دکتری مدیریت تربیت بدنی استفاده شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از زیر مقیاس ها و ضریب آلفای کل مطلوب بدست آمد.


توضیحات اضافی

کلیتون آلدرفر: توسعه دهنده نظریه انگیزشی آبراهام مزلو

کلیتون آلدرفر (Clayton Alderfer) را می‌توان از جمله دانشمندانی دانست که نظریه آنها بیشتر از نام خودشان شناخته شده است.

نظریه انگیزشی ERG (تفکیک انگیزاننده‌ها به سه حوزه‌‌ی وجودی، رابطه‌ و رشد) از جمله نظریه‌های مطرح و شناخته شده در مدیریت و رفتار سازمانی است.

کلیتون آلدرفر

با این حال، کمتر کسی نام کلیتون آلدرفر را به عنوان توسعه دهنده‌ی این نظریه، شنیده است و به خاطر دارد.

کلیتون آلدرفر در دانشگاه Yale در زمینه‌ی روانشناسی تحصیل کرده بود و به کسب و کارها در حوزه‌های مربوط به روانشناسی سازمانی مشورت می‌داد.

همیشه به هرم انگیزشی آبراهام مزلو این نقد وارد بوده است که انسانها، الزاماً لایه‌های این هرم را به همان ترتیب مشخص شده، طی نمی‌کنند. ما هم، این بحث را هنگام مطالعه‌ی هرم انگیزشی مزلو مورد بحث قرار داده‌ایم.

هوشمندی کلیتون آلدرفر در این بود که نیازهای مطرح شده توسط مزلو را به جای طبقه بندی ترتیبی به سه دسته‌ی کلی تقسیم کرد.

و با این کار، ضمن کمک به حفظ و استفاده از این چارچوب ارزشمند در ادبیات مدیریت، نقطه ضعف‌هایی را که در اثر سوء برداشت‌های مدل قبلی به وجود آمده بود، کاهش داد. کلیتون آلدرفر در سال ۲۰۱۵ فوت کرد.

پرسشنامه استاندارد نیازهای انگیزشی

پرسشنامه استاندارد نیازهای انگیزشی

هدف پرسشنامه : بررسی اهمیت نیازهای رشد، وابستگی و فیزیولوژیکی افراد
پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
نوع فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD