مقیاس هم وابستگی بک (BCAS)

مقیاس هم وابستگی بک (BCAS)

پرسشنامه استاندارد مقیاس سنجش هم وابستگی (BCAS) توسط ویلیام اچ. بک در سال 1991 ساخته شده است. که از 35 گویه و 3 خرده مقیاس کنترل (10 سوال)، دغدغه های اجتماعی (10 سوال) و تعارض خانوادگی (15 سوال) تشکیل شده است. که به منظور سنجش وابستگی متقابل بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «هرگز»، «به ندرت»، «گاهی اوقات»، «غالباً» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش بک ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD