پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورهای عسل

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورهای عسل

الگوریتم کلونی زنبورهای عسل (هوش مصنوعی)
مقدمه پاورپوینت
هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است، که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل، یا ازدحام که می توانند :خود سازماندهی کنند. کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است.نمونه دیگر از هوش جمعی کلونی زنبور عسل در اطراف کندو است.
هوش کلونی زنبور عسل (ABC) یک الگوریتم است که یک الگوریتم بهینه سازی بر اساس رفتار هوشمندانه جمعیت زنبور عسل است.

تعریف
الگوریتم زنبور عسل شامل: گروهی مبتنی بر الگوریتم جستجو است که اولین بار در سال ۲۰۰۵ توسعه یافت، این الگوریتم شبیه سازی، رفتار جستجوی غذای گروه های زنبور عسل است. در نسخه ابتدایی این الگوریتم، نوعی از جستجوی محلی را انجام می دهد که با جستجوی تصادفی ترکیب شده و می توانند برای بهینه سازی ترکیبی {زمانی که بخواهیم چند متغییر را همزمان بهینه کنیم}یا بهینه سازی تابعی به کار رود.

جستجو غذا در طبیعت :
یک کلونی زنبور عسل می تواند در مسافت زیادی و نیز در جهت های گوناگون پخش شود تا از منابع غذایی بهره برداری کند:
زنبورهای پیشاهنگ برای یافتن غذا از یک محدوده به محدوده دیگری به صورت تصادفی جستجو می کنند.
ارزیابی محدوده های مشاهده شده نسبت به کندو:
کیفیت مواد غذایی
میزان مصرف انرژی (موقعیت و مکان آن)

فهرست مطالب پاورپوینت
مقدمه
تعریف
جستجوی غذا در طبیعت
فلوچارت الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی
محاسبه تغییرات بر روی مکان
کاربردهای الگوریتم زنبور عسل
the ride matching problem
دنیای مجازی در تسخیر زنبور دیجیتال
سایر کاربردها
نتیجه گیری
فهرست منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: پاورپوینت