اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از نظریه هوش چندگانه گاردنر تدریسم را موثر تر نمایم

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از نظریه هوش چندگانه گاردنر تدریسم را موثر تر نمایم

روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه

اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از نظریه هوش چندگانه گاردنر تدریسم را موثر تر نمایم
چکیده
با توجه به موضوع اعلام شده بنده تحقیقاتی انجام داده ام و اقدام پژوهی راجب بهبود تدریسم با استفاده از نظریه هوش چندگانه گاردنر انجام دادم. اگرمعلم بتواند دانش آموزان را با مقوله ی هوش های گوناگون آشنا سازد، آنان به مرورقادر خواهند شد درمطالعات فردی خود، از شیوه ای که بیشترین بازدهی را برای آنان دارد استفاده کنند.

با مشاهده ی رفتار دانش آموز، مشاهده ی کارنامه ی دانش آموز، راهنمایی والدین، دادن پرسشنامه به دانش آموزان و… می توان دانش آموزان را در هوش های چندکانه دسته بندی کرد.دانش آموزی که بدون اجازه وخارج از نوبت حرف می زند، هوش زبانی بالایی دارد و دانش آموزی که به جای توجه به درس، دفتر خود را خط خطی یا خیال پردازی می کند، هوش مکانی بالایی دارد و…

معلمان به خوبی از این حقیقت آگاهند که کلاس پر ازدانش آموزانی است که با یکدیگر در روش ها ی متفاوت فرق دارند. هر دانش آموز از یک فرهنگ متفاوت می آید. پیش زمینه فرهنگی و اقتصادی هر یک سطوح متفاوتی از علاقه ،روش های متفاوت ابراز وجود و نقاط ضعف متفاوت را ایجاد می کند.گاردنر می گوید این خیلی مهم است

که معلم تفاوتهای فردی میان دانش آموزان را خیلی جدی بگیرد آگاهی از تئوری هوش های چندگانه معلمان را بر می انگیزد تا روش های متفاوتی برای کمک به همه دانش آموزان کلاسشان بیابند .معلم باید آگاه باشدهر دانش آموز نیمرخ هوشی منحصر به فرد خودشرا دارد که می تواند بر یادگیری دانش آموز تاثیر بگذارد.

راه های تقویت هوش چندگانه

اما یک معلم چگونه باید با چنین کلاس متنوعی مواجه شود؟ در کلاس های سنتی با دانش آموزان به صورت یک گروه مشابه بر خورد می شد و تمرینات مشابهی به همه دانش آموزان داده می شد و انتظار داشتند در زمان یکسان جواب مشابهی تولید شود،از دانش آموزان انتظار می رفت طی یک زمان محدود و یکسان دانش ارئه شده به وسیله معلم را فرا گیرند

و اکثر دانش رسمی با استفاده از زبان و تحلیل ریاضی منطقی ارائه می شد و به وسیله ی روش های محدود و آزمون های مکرر مورد ارزیابی قرارمی گرفت که به موجب آن بهترین نمره به دانش آموزی اختصاص داده میشد که بالاترین توانایی را برای محفوظات داشت.

از نظر گاردنر هوش های چند گانه ای که می تواند در یادگیری بخصوص در کلاس درس نقش زیادی در یادگیری و آموزش دانش آموزان داشته باشد به شرح زیر می باشد.

روش تدریس هوش های چندگانه

مقدمه
موضوع اصلی اقدام پژوهی من (چگونه توانستم بااستفاده ازنظریه هوش چندگانه گاردنر تدریسم راموثرترنمایم)میباشد هدف از انجام این پژوهش بهبود تدریسم با استفاده از نظریه چند گانه گاردنر است.چند روز پیش یه کتاب مطالعه کردم به نام هوش های چند گانه ی در کلاس های درس اثر توماس آرمسترانگ وترجمه ی مهشید صفری. به نظر من کتاب جالبیه برای معلمها و مربیان خیلی مفید است.

قسمت کوچکی از مطالب کتاب رو خلاصه در این مقاله آورده ام ولی توصیه می کنم حتما مطالعه کنید .کتاب که بیشتر حول نظریه ی هوش های چند گانهً گاردنر (تئوری ام آی)می چرخد.

تقریبا بر این اساس استوار است که تمام انسانها و در بحث حاضر دانش آموزان دارای ۸ مقولهً هوش هستند هوش زبانی ، هوش منطقی ریاضی ، هوش مکانی ، هوش حرکتی جسمانی ، هوش موسیقیایی ، هوش میان فردی ،هوش درون فردی و هوش ِ طبیعت گر. ایشان معتقدند که هوش یک استعداد ذهنی کلی است که همه عملکردهای شناختی را یکجا جمع می‌کند.

هوش های چند گانه در کلاس درس

دانشمندان ( از جمله دانشمندانی مانند اسپیرمن) بر این عقیده‌اند که هوش از عوامل متعددی مثل سرعت ادراک ، سیالی کلام ، استعدادهای عددی ، تجسم فضایی ، حافظه تداعی ، سرعت استدلال ، ادراک کلامی و… تشکیل می‌شود. حتی گلیلفورد معتقد بود هوش از ۱۲۰ عامل تشکیل می‌شود.

معلمی که بر اساس هوش های چندگانه کار می کند، به طور مرتب تدریس خود را تغییر می دهد. اوبخشی از زمان کلاس را به سخنرانی و نوشتن روی تخته ی کلاس اختصاص می دهد ( توجه به هوش زبانی) اما بین صحبت هایش گاه مکث می کند تا فرصت تامل ایجاد شود ( توجه به هوش درون فردی ) از نمایش بهره می گیرد( توجه به هوش حرکتی- جسمانی) از تصاویر و رنگها کمک می گیرد( توجه به هوش مکانی) اشیاء طبیعی را به کلاس می آورد( توجه به هوش طبیعت گرا) و… مثلا می گوید:

« امروز هر پرسشی کردم به جای این که دست بلند کنید، از علامت بال زدن یا چهار انگشت باز استفاده کنید.» این گونه ، دانش آموزان دارای هوش حرکتی – جسمانی قوی تر، ضمن گوش دادن منتظر پرسش می مانند. یا این که در بعضی از دروس، از دانش اموزان می خواهد چشمانشان را ببندند ودر خیال خود به تور مسافرتی درون بدن بروند. هنگام ارزشیابی، برخی از دانش آموزان می توانند پانتومیم اجرا کنند یا نمایش دهند. یا برخی از دانش آموزان ، عبارتی مهم را همنوایی کنند.

کاربرد هوش های چندگانه گاردنر در آموزش

فهرست
چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مساله ۹
گرداوری اطلاعات ۱۰
شواهد یک ۱۲
انتخاب راه حل ۱۳
اعتبار بخشی راه حل ها ۱۴
انجام راه حل ها ۱۵
شواهد دو ۱۶
نتیجه گیری ۱۷
پیشنهادات ۱۸
منابع ۱۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: WORD