پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس

پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی در تدریس ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 109 گویه و هشت مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (هنگام برخورد با هر مسئله، سعی می‌کنم در مورد کلیه راه حل های ممکن آن فکر کنم.) هوش هیجانی در تدریس را می­ سنجد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

هوش هیجانی : هوش هیجانی را طیفی از توانایی های غیر شناختی، توانمندی ها و مهارت هایی تعریف کرد که توانایی افراد را در غلبه بر فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهد.

هوش هیجانی

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از هوش هیجانی در تدریس نمره ای است که پاسخ دهنده گان به سوالات 109 گویه ای هوش هیجانی در تدریس می-دهند.

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف پرسش کاملا مخالفم مخالفم موافقم کاملا موافقم
1 از هیجانات خود در کلاس آگاهی دارم.
2 هنگام برخورد باهر مسئله، سعی می‌کنم در مورد کلیه راه حلهای ممکن آن فکر کنم.
3 در هر شرایطی در کلاس، می‌توانم آرامش خود را حفظ کنم.
4 به خوبی می‌توانم احساسات دانشجویانم را درک کنم.
5 به سوالات نسنجیده دانشجویانم هم احترام می‌گذارم.
6 در مقابل سوالاتی که پاسخ آنها را نمی‌دانم، با علاقه اطلاعات جمع می‌کنم.
7 هرگز کلام توهین آمیز در سر کلاس بکار نمی‌برم.
8 می‌توانم نظرات مخالف دانشجویانم را بپذیرم.
9 به نقش محیط فیزیکی (شکل و ظاهر کلاس )در فرایند یادگیری توجه دارم.
10 سعی می‌کنم از برخورد با مشکلات احتمالی سر کلاس طفره بروم.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پرسشنامه تدریس

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس

روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد گوپه : 109
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD