پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ شامل 33 است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

فرم اصلی پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ شامل 70 سوال است. که چندین جنبه از هوش هیجانی (خودآگاهی ، خود نظم دهی ، انگیزه ، همدلی و مهارت های اجتماعی در شغل ) را مورد ارزیابی قرار می دهد. که البته بعد از هنجار شدن در ایران تعدادی از سوالات آزمون به دلایل مختلف از قبیل نداشتن مشخصات لازم سوال ،. طولانی بودن سوال عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف شده است. در نتیجه آزمون هنجار شده دارای ۳۳ سوال است.

این آزمون ۵ مولفه هوش هیجانی را اندازه گیری می کند. این مولفه ها عبارتند از : خود آگاهی ، خود کنترلی خود انگیزی ، هوشیاری اجتماعی ، مهارت های اجتماعی .

تعریف مفهومی پرسشنامه

هوش هیجانی یک سازه چندعاملی است که از توانایی به هم پیوسته عاطفی، شخصی و اجتماعی تشکیل شده . که مارا در رویا رویی با مقتضیات زندگی روزمره یاری می دهد. هوش هیجانی توانایی های یک شخص در مواجهه با چالش های محیطی است و موفقیت فرد را در زندگی پیش بینی می کند. (وثوقی کیا،1382)

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

مولفه ها و سوالات مربوط به هر مولفه:
E1 – خود انگیزی سوالات (31- 26 – 21 – 20 – 15 – 9 – 1 )
E2 – خودآگاهی سوالات (33 – 32 – 27 – 24 – 14 – 12 – 10 – 6 )
E3 – خودکنترلی سوالات ( 30 – 23 – 18 – 16 – 11 – 2 – 5 )
E4 – هوشیاری اجتماعی سوالات ( 29 – 25 -22 -17 – 4 – 3)
E5 – مهارت های اجتماعی سوالات (28 – 19 – 13 – 8 -7 )

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش منصوری ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

روایی و پایایی: دارد
تعریف مفهومی متغیر: دارد
تعریف عملیاتی: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است).
سوالات: ۷۰
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD