پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) به عنوان ابزاری معتبر و معروف در اندازه‌ گیری هوش هیجانی شناخته می‌شود. این پرسشنامه شامل 41 سوال است که می‌تواند به عنوان یک ابزار قوی برای ارزیابی هوش هیجانی فردی و ارتقاء آگاهی از احساسات و عواطف خود در میان فردان مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان یک ابزار پژوهشی و کاربردی، این پرسشنامه می‌تواند در مطالعات علمی و برنامه‌های توسعه فردی مورد استفاده قرار گیرد.

معرفی پرسشنامه
یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ای ساخته شده است (آستین و همکاران، ۲۰۰۴). آزمودنی­ها به سوالات این مقیاس بر مبنای رتبه­بندی پنج لیکرت (۱- کاملاً موافقم تا ۵- کاملاً مخالفم) پاسخ می­دهند. این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (۱۹۹۸) است.

ضریب اعتبار (همسانی درونی) کل آزمون ۸۵/۰ گزارش شده است و سه عامل خوش بینی/ تنظیم خلق، بهره جویی از هیجانات و ارزیابی هیجانات برای آن شناسایی شده است. ضرایب اعتبار از راه همسانی درونی برای این عامل­ها به ترتیب ۷۸/۰، ۸۹/۰ و ۷۶/۰ می­باشد. روایی آزمون از طریق همبستگی آن با آزمون بهره هوشی بار-آن برآورد و میزان آن ۶۷/۰ گزارش شده است.

بخشی­پور و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی مشخصات روانسنجی مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت (MSEIS) پرداختند. نتایج تحقیق نشان ­دهنده ویژگی­های نسبتاً مناسب روانسجی این پرسشنامه بود (به نقل از بخشی­پور و همکاران، ۱۳۸۷).

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD