پرسشنامه هوش هیجانی (مدیران) وی سینگر بر اساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

پرسشنامه هوش هیجانی (مدیران) وی سینگر بر اساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

هوش هیجانی مدیران وی سینگر بر اساس مدل گلمن ۲۵ آیتم

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه از هوش هیجانی براساس مدل گلمن توسط اچ. وی سینگر طراحی شده است و در کتاب وی تحت عنوان هوش هیجانی در کار معرفی شده است. این پرسشنامه شامل ۵ مولفه و ۲۵ سؤال است که در مجموع هوش هیجانی افراد را اندازه گیری می کند.

توضیحات پرسشنامه

سازنده ابزار: وی سینگر براساس مدل گلمن ۲۵ آیتم
تعداد گویه/سوال: ۲۵
مولفه/زیر مقیاس: ۵ زیرمقیاس: خودآگاهی؛ خود نظمی؛ خود انگیزشی؛ همدلی؛ مهارتهای اجتماعی
مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت
نمره گذاری: تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را دارد
تفسیر: حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش دارد
روایی: صوری و محتوایی دارد- بومی
پایایی: آلفای کرانباخ دارد- بومی
زبان: فارسی
نسخه PDF : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۳ صفحه
منبع: سردارزهی نژاد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD