پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک توسط Srinivasan، Anderson و Ponnavolu  در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است که از ۳۹ گویه و ۸ خرده مقیاس سفارشی عمل کردن (۵ سوال)، ارتباط تعاملی (۵ سوال)، ترویج (۵ سوال)، مراقبت (۵ سوال)، انجمن (۵ سوال)، انتخاب (۴ سوال)، راحتی (۵ سوال) و شخصیت (۵ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک بکار می رود.
مشتریان وفادار علاوه بر جنبه های اقتصادی مبادله، برای روابط خود با شرکت نیز اهمیت قائل می شوند .در حالیکه مشتریان غیروفادار تاکید بیشتری بر ابعاد اقتصادی دارند، مشتریان وفادار از از کشش قیمتی کمتری نسبت به دیگر مشتریان برخوردارند.این نتیجه  بدین معنی است که مشتریان وفادار با افزایش قیمت محصولات از جانب فروشندگان موردنظر خود،  واکنش کمتری را در مقایسه با مشتریان غیر وفادار از خود نشان می دهند و به همین دلیل فروشندگان درآمد بیشتری را می توانند از آنها بدست آورند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
تاج زاده و اعتمادی (۱۳۹۱)  در ضمن تحقیق خود پایایی و روایی پرسشنامه  را محاسبه کرده اند.

مقیاس پرسشنامه
براساس طیف لیکرت است و به صورت  کاملا موافقم(۱) تا کاملا مخالفم(۷) نمره گذاری می شود.

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
تعریف مفهومی : دارد
مدل : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD