مقاله شیوه ی طرح نویسی طرح جامع پارکداری

مقاله شیوه ی طرح نویسی طرح جامع پارکداری

شیوه ی طرح نویسی طرح جامع پارکداری

بخشی از مقاله
جهت تعیین هدف تهیه گزارش طرح جامع باید هدف از طرح جامع و مطالعات آن بررسی شوند برای رسیدن به هدف طرح جامع باید هد ف از پارک داری وبرای روشن شدن این مسئله باید اهمیت پارک و مناطق حفاظت شده معین گردد.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف تهیه گزارش طرح جامع پارکداری
ارزش های چهارگانه پارک های ملی
عوامل اقتصادی – اجتماعی
نمونه طرح تفضیلی و توجیهی
بخش تفضیلی
ارکان گزارش
روش های به کار رفته در تهیه طرح
انواع تقسیمات و طبقه بندی اطلاعات موجود در گزارش‌های طرح جامع بارگذاری
طرح جامع پارکداری چهار چوب تهیه طرح مدیریت حیات وحش ۱۹۸۲ هاریا و همکاران بخش ۱
طرح ریزی پارکهای ملی از جان موزلی (۱۹۷۶)
طرح مدیریت منطقه حفاظت شده گنو (مرحله توجیهی)
طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو (مرحله توجیهی)
طرح جامع مدیریت پارک ملی کلاه قاضی
طرح الگوی سازمان محیط زیست
نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 100

فرمت فایل: WORD