پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع

پاورپوینت آسیب های ستون مهره ها و نخاع

آسیب های ستون مهره ها و نخاع می تواند به دلایل مختلفی از جمله حوادث رانندگی، سقوط، ضربه، عفونت، تومور یا بیماری های دژنراتیو ایجاد شود. این آسیب ها می تواند باعث اختلال در عملکرد نخاع و در نتیجه ایجاد علائمی مانند فلج، بی حسی، ضعف، درد و مشکلات ادراری و روده ای شود.

درمان آسیب های ستون مهره ها و نخاع، به شدت آسیب و محل آن بستگی دارد. در برخی موارد، ممکن است نیاز به جراحی برای تثبیت ستون فقرات یا باز کردن فشار از روی نخاع باشد. در سایر موارد، درمان شامل دارو درمانی، فیزیوتراپی و توانبخشی است.

اعصاب نخاع

 • 8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.
 • 12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالایی شکم را به عهده دارند.
 • 5 عصب کمری که کنترل عضلات پایین شکم و اندامهای تحتانی را به عهده دارند.
 • 5 عصب خاجی که کنترل قسمتهای پائینی اندام تحتانی و عملکرد روده و مثانه را  به عهده دارند و یک عصب دنبالچه .

اتیولوژی آسیب های نخاعی

 • عوامل با منشاء خارجی
 • عوامل با منشاء داخلی
 • عوامل با منشاء خارجی:
 • ضربات شدید و ناگهانی
 • تصادفات رانندگی (45 تا 48 درصد)
 • سقوط از بلندی (16 تا 21 درصد)
 • صدمات زمان تولد
 • صدمات ناشی از گلوله
 • صدمات ناشی از ورزش (14 تا 16 درصد)
 • خشونت (5تا 15 درصد)
 • عوامل با منشاء داخلی:
 • تومورهای مغز و نخاع
 • عفو نتها (میلیت)
 • اختلالات عروقی
 • تغییرات دژنراتیو دیسک بین مهره ای
 • هماتوم و پارگی دیسک
 • مولتیپل اسکلروزیس

انواع صدمات ستون مهره ها و نخاع

 • خمیدگی
 • خرد شدن مهره ها
 • خمیدگی و چرخش
 • کشش بیش از حد و پارکی لیگامان

حوادثی که ما را به صدمات مهره ها مشکوک می کند:

 • صدمات نفودی یا غیر نفوذی سر ، صورت، گردن، قفسه سینه یا شکم
 • کلیه تروماهای جدی بالاتر از حد شانه
 • کلیه مصدومین بیهوش
 • وجود ترومای متعدد
 • کلیه مصدومین حوادث الکتریکی و انفجارها

علائم و نشانه های صدمات مهره ای

 • درد شدید روی ناحیه صدمه دیده
 • تشدید درد با هر گونه حرکت
 • گاهی انتشار درد به طرف پایین (بازوها یا پاها)
 • حس سوزن سوزن شدن در بازوها یا پاها
 • ( فشار بر طناب نخاعی)
 • گاهی حس ضعف یا سنگینی اندام

علائم موضعی ترومای مهره ای

 • تورم روی مهره آسیب دیده
 • اکیموز روی محل
 • دفورمیتی محل آسیب
 • در صدمات باز، گاهی نشت مایع مغزی- نخاعی
 • حساسیت ناحیه صدمه دیده به لمس
 • اسپاسم عضلات بدن در ناحیه صدمه دیده ( که به صورت خمیدگی کل بدن ، یا سر و گردن دیده می شود.)

علائم فشار بر روی نخاع یا اعصاب خارج شده از آن

 • اختلال در حس و یا بی حسی کامل نواحی زیر سطح صدمه نخاعی
 • عدم تعریق این نواحی
 • ضعف و یا فلج کامل اندام های زیر سطح صدمه دیده
 • دفع غیر ارادی ادرار و مدفوع
 • احتباس ادرار

آسیب در سطح C4

توانایی مراقبت از خود را ندارند
استقلال در تخت ندارند
توانایی حرکت ندارند
از اتومبیل شخصی یا وسایل نقلیه عمومی نمی توانند استفاده کنند
نیازمند وسایل کمکی هستند
انجام مهارتهای ارتباطی چون نوشتن تایپ کردن و تلفن کردن تحت سیستم کنترل محیطی امکان پذیر است

آسیب در سطح C5

توانایی مراقبت از خود را ندارند
استقلال در تخت ندارند
توانایی حرکت ندارند
از اتومبیل شخصی یا وسایل نقلیه عمومی نمی توا ننداستفاده کنند
نیازمند وسایل کمکی هستند
انجام مهارتهای ارتباطی چون نوشتن تایپ کردن و تلفن کردن تحت سیستم کنترل محیطی ا مکان پذیر است

آسیب در سطح C6

نیازمند کمک در انجام مراقبت از خود هستند
با ابزار کمکی دست و به دشواری میتوانددر تختخواب بنشیند
به کمک شانه میتواند روی زمین بغلتد
حرکت با صندلی چرخدار میسر است
توانایی انجام کار در بیرون از خانه را ندارند
با کمک کنترل کننده های دستی و تجهیزات اضافه شده به اتو مبیل میتوانند رانندگی کنند

آسیب در سطح C7

میتوانند بنشینند
میتوانند خود را از تخت به صندلی منتقل کنند
در استفاده از صندلی چرخدار استقلال دارند
در مراقبت از خود استقلا ل نسبی دارند
با کمک کنترل کننده های دستی و تجهیزات اضافه شده  به اتومبیل میتوانند رانندگی کنند
توانایی انجام کاردرخارج ازمنزل رادارند (کتابداری واپراتوری تلفن)

آسیب در سطح T1

در انجام خوردن و پوشیدن مستقل ولی در نظافت به مراقبت نیاز دارند
با کمک کراچ به راحتی راه می روند
استقلال کامل در تخت دارند
براحتی میتوانند خود را از تخت به صندلی منتقل کنند
با کمک کنترل کننده های دستی و تجهیزات اضافه شده  به اتومبیل میتوانند رانندگی کنند

آسیب در سطح T6

توانایی مراقبت از خود را دارند
استقلا ل در تخت و صندلی چرخدار را دارند
در منزل و خارج از منزل میتوانند کار کنند
با کمک کنترل کننده های دستی و تجهیزات اضافه شده  به اتومبیل میتوانند رانندگی کنند

آسیب در سطح T12

استقلال در حرکت و صندلی چرخدار دارند
با کمک کراچ راه می روند
از اتومبیل شخصی و یا وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند
محدودیت شغلی بسیار کم است
نیازی به همراه ندارند

فهرست مطالب

ارزیابی ترومای ستون فقرات و طناب نخاعی
بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای
اداره شوک نروژنیک

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: پاورپوینت