پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی چیست

پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی چیست

اختلال اسکیزوفرنی

مقدمه پاورپوینت اختلال اسکیزوفرنی Schizophrenia چیست
اختلالهای روان پریشی از چند نظر تفاوت مهمی با یکدیگر دارند. اما ویژگی مشترک آنها این است که فرد، واقعیت مربوط به دنیا و خود را به صورت شدیدا آشفته تجربه می کند. افراد مبتلا به اختلالهای روان پریشی، مشکل فکر کردن و صحبت کردن به صورت منسجم دارند. و ممکن است تصاویر ذهنی یا صداهای واضحی توجه آنها را منحرف و احتمالا آزارشان دهد. ترس و اجتنبابی که این رفتارها در دیگران ایجاد می کند. پریشانی افرادی را که به دوره های روان پریشی مبتلا می شوند، وخیم تر می کند.

ویژگی های اسکیزوفرنی

ویژگی های اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی اختلالی است که با نشانه های متعدد که آشفتگی در محتوای فکر، حالت فکر، ادراک، عاطفه، درک خود،. انگیزش، رفتار و عملکرد میان فردی را شامل می شوند. تصور می رفت این اختلال، که زوال عقل پیش رس (dementia praecox) خوانده می شد، تباهی مغز است. که در سن جوانی آغاز می شود و سرانجام به تجزیه کل شخصیت می انجامد.

بلولر اسکیزوفرنی را به جای یک هستی واحد، به صورت مجموعه ای از اختلالها در نظر داشت. چهار ویژگی اصلی این اختلال که او مشخص کرد، هنوز با عنوان چهار A بلولر نامیده می شوند.

تداعی : اختلال فکر که در گفتار درهم و برهم و گسیخته مشاهده می شود.
عاطفه: اختلال در تجربه و ابراز هیجان. برای مثال، خنده بی جا در موقعیتی غم انگیز.
و …

مراحل اسکیزوفرنی

مراحل اسکیزوفرنی

فهرست مطالب
مقدمه
ویژگیهای اسکیزوفرنی
مراحل اسکیزوفرنی
ویژگی های تشخیص اسکیزوفرنی
نشانه های اسکیزوفرنی
انواع اسکیزوفرنی
روند اسکیزوفرنی
سایر اختلالهای روان پریشی
نظریه ها و درمان اسکیزوفرنی
درمان اسکیزوفرنی
پایان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 56

فرمت فایل: پاورپوینت