پاورپوینت ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی

پاورپوینت ارائه الگوریتم ترکیبی فرا ابتکاری برای حل مساله مکان یابی مسیریابی

چکیده:
مسئله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار یکی از مسائل حیاتی و کلیدی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و شبکه‌های توزیع محصولات به شمار می‌آید. این مسئله به عنوان یک ترکیبی از مسائل مکان‌یابی و تسهیلات و همچنین مسئله مسیریابی وسایل نقلیه تلقی می‌شود، که هدف آن حل همزمان این دو چالش است. در این مسئله، تعدادی مکان پتانسیل برای احداث دپو، همراه با تعدادی مشتری با تقاضا و مکان مشخص شده، و همچنین تعدادی وسیله نقلیه با ظرفیت معین و یکسان وجود دارند.

هدف اصلی از حل مسئله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه، به دست آوردن دپوهای مناسب و تخصیص مشتریان به این دپوها، همچنین طراحی مسیرهای وسایل نقلیه با کمینه کردن هزینه‌هاست. در این تحقیق، روش پیشنهادی برای حل این مسئله، یک ترکیب هوش مصنوعی از دو روش فراابتکاری، یعنی جستجوی همسایگی تکرارشونده و نزول همسایگی متغیر، می‌باشد.

برای آزمایش کارایی الگوریتم، تعدادی از مسائل نمونه مربوط به مسئله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار انتخاب شده است. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد مناسبی دارد و جواب‌های با کیفیتی را در زمان مناسب به دست می‌آورد. این نتایج همچنین نشان می‌دهند که الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های موجود در این زمینه رقابت‌پذیر است.

مقدمه:
در دو دهه اخیر، رقابت بین شرکت‌ها به منظور عرضه کالا و خدمات به یک واقعیت گسترده تبدیل شده است، و شرکت‌ها و کارخانجات نیازمند یکپارچه‌سازی و انعطاف‌پذیری در تمام فرآیند تولید، از تهیه مواد اولیه تا تحویل کالا به مصرف‌کننده در زنجیره تأمین، هستند. لجستیک نیز به عنوان جزء مهمی از مدیریت زنجیره تأمین در نظر گرفته می‌شود.

مساله مکان یابی – مسیریابی وسایل نقلیه:
مساله مکان یابی – مسیریابی وسایل نقلیه، ترکیبی از دو مسئله مکان یابی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه است که همزمان به حل هر دو این چالش‌ها می‌پردازد. عدم در نظر گرفتن همزمان این دو مسئله ممکن است منجر به افزایش هزینه‌های پشتیبانی زنجیره تأمین شود. این دو مسئله دارای پیچیدگی زمانی از نوع مسائل NP-hard می‌باشند.

چالش‌ ها و پیشنهادات تحقیقاتی:
بنابراین، حل مسئله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از روش‌های دقیق دشوار و تقریباً غیرممکن است. بیشتر تحقیقات در این زمینه به توسعه روش‌های ابتکاری و فراابتکاری اختصاص یافته است. رویکردهای ابتکاری اغلب برای دپوهای ظرفیت دار یا مسیرهای ظرفیت دار (نه هر دو با هم) پیشنهاد شده‌اند.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار و مدل برنامه ریزی خطی
اهداف مساله
مدل ریاضی
ارائه الگوریتم جدید برای حل مساله مکان یابی – مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار
تولید جواب اولیه
الگوریتم نزول همسایگی متغیر
آزمایشات محاسباتی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: پاورپوینت