پاورپوینت درک درد و تئوریهای درد

پاورپوینت درک درد و تئوریهای درد

پاورپوینت درک درد و تئوریهای درد
درد تاریخچه ای به قدمت وجود انسان دارد
واژه درد از لغت پون به معنای تاوان و مجازات مشتق شده است
درد یک پدیده پیچیده می باشد که در آن سیستم عصبی و اندوکرین در گیر است

درد ممکن است ناشی از عواملی نظیر
ضربه
گرما
سرمای مفرط
کشش مفرط
اعمال جراحی یا اعمال طبیعی (زایمان) باشد
درد جزءاجتناب ناپذیر زایمان است

متغیرهای موثر بر درد:
عوامل فیزیکی
عوامل روحی روانی
عوامل فرهنگی اجتماعی
عوامل محیطی

عوامل موثر بر درد زایمان:
عوامل داخلی و خارجی

عوامل داخلی:
شدت و مدت انقباضات رحم
طول مدت زایمان
وضعیت دهانه رحم
تعداد دفعات معاینه
نسبت اندازه جنین به لگن
وضعیت قرار گیری مادر در حین زایمان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 35

فرمت فایل: پاورپوینت