پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

این فایل پاورپوینت شامل 59 اسلاید بوده و درباره دستنامه برنامه ریزی استراتژیک می باشد.

مفهوم مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین , اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. مدیریت استراتژیک شامل سه بخش اصلی تدوین , اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.

تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی

تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی، از جمله بخش‌ های عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک، برای دستیابی به اهداف سازمانی بسیار حائز اهمیت است. این تعامل به اطمینان از اجرای موثر استراتژی‌ ها، تطابق تاکتیک‌ ها با اهداف عملیاتی، و تطابق اهداف عملیاتی با استراتژی‌ های کلان کمک می‌کند.

این هماهنگی میان سه بخش مختلف به بهبود عملکرد سازمان، کاهش اشکالات و بهبود پایداری و کارایی کمک می‌کند. تعامل بخش‌ های سه‌ گانه مدیریت استراتژی در راستای دستیابی به اهداف و رویکردهای استراتژیک، بسیار ضرور و اساسی است.

تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی

تدوین استراتژی

در این مرحله ماموریت سازمان / شرکت تعیین شده , عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها , تهدیدها , قوت ها و ضعف ها مشخص شوند و بر اساس آنها اهداف و استراتـژیهای مختلف سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند.

اجرای استراتژی

در این مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند. برای اجرای استراتژی ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی ها تعیین شده و بر اساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوندو سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.

ارزیابی استراتژی

در این مرحله تغییرات احتمالی عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت , اهداف و استراتژی ها و راه کارهای اجرایی بررسی می شود. هم چنین نحوه انجام هر کدام از مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده و نحوه دستیابی به آنها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آنها اقدام شود.

سطوح مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح است ولی در سازمانهایی که کوچک بوده و از ساختار سخت تری برخوردارند ممکن است در دو سطح تعیین شوند.این سطوح شامل :

  1. سطح کل سازمان
  2. سطح بخشی/واحد تجاری استراتژیک/کسب و کار
  3. سطح وظیفه ای

سطح کل سازمان

هدف از تدوین استراتژی در این سطح , هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن است.

سطح بخشی

در سازمانهای بزرگ در راستای ماموریت و استراتژی سطح کل سازمان برای هر قسمت ماموریت و استراتژی تعیین می شود . به این استراتژی ها استراتژی کسب و کار اطلاق می شود.

سطح وظیفه ای

در این سطح بر اساس اهداف و استراتژی های سطوح بالاتر برای هر کدام از وظایف واحد های تجاری استراتژیک , استراتژی وظیفه ای تعیین می شود. مسئولیت بزرگ مدیران این بخش ها اجرای استراتژی است.

فرایند انتخاب استراتژی

انتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها.
نکته : در به کارگیری چارچوب جامع تدوین استراتژی باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های منطقی را در نظر داشت.

تعیین ماموریت و تهیه بیانیه ماموریت سازمان

ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگر هویت سازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد دارای یک فلسفه یا ماموریت است.

بیانیه ماموریت در واقع همان ماموریت سازمان است که به صورت مکتوب به اطلاع کلیه ذی نفعان سازمان می رسد.

فهرست مطالب پاورپوینت دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

مفهوم مدیریت استراتژیک
تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژی
سطوح مدیریت استراتژیک
چارچوب جامع تدوین استراتژی
فرایند انتخاب استراتژی
عناصر محیط ها
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
کاربرگ های بررسی عوامل خارجی
بررسی عوامل داخلی
استراتژی های چارچوب سوات

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 59

فرمت فایل: پاورپوینت