پاورپوینت ساختار شبکه

پاورپوینت ساختار شبکه

ساختار شبکه
در آغاز مراحل برنامه‌ ریزی، امور باید با دقت تعریف شده و وابستگی‌ های بین آنها روشن گردد. به همین دلیل نمایش شبکه‌ای از فعالیت‌ها و وظایف مورد نیاز برای اجرای یک پروژه، یکی از اقدامات اولیه در حوزه برنامه‌ ریزی محسوب می‌شود و به عنوان اساسی‌ ترین مرجع برای سایر مراحل برنامه‌ ریزی عمل می‌کند.
نمایش یک پروژه به صورت شبکه‌ای، امکان تعریف آن در شکل‌های مختلف را فراهم می‌کند، اما اغلب از نمودارهای شبکه‌ای برداری استفاده می‌شود.
در نوع دیگری از شبکه‌ها، فعالیت‌ها و وظایف درون گره‌ها نمایش داده می‌شود، این نوع از نمایش معمولاً در ساختارهای پیچیده‌تر و تفکیک‌ناپذیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب
ساختار شبکه
ساختار اولیه شبکه
روشهای تهیه اطلاعات و تنظیم شبکه
تعاریف مرتبط با شبکه
قوانین رسم شبکه های برداری
اشتباهات عمومی در ترسیم شبکه
انواع وابستگی ها
قواعد رسم شبکه های برداری
انواع روابط میان دو فعالیت
ساختار شکست کار به وسیله نمودار
روشهای سنتی تهیه نمودار ساختار شکست کار:
اهداف رسم نمودار
مفهوم اقلام قابل تحویل پروژه:
سطح گسترش
نمودار گانت
ویژگی های نمودار گانت:
نکات مهم و فرضیات  مهم برآورد زمان فعالیتها:
نمودار گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان
نمودارهای گانت (میله ای)

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 64

فرمت فایل: پاورپوینت