پاورپوینت سیستم عصبی

پاورپوینت سیستم عصبی

سیستم عصبی یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم عصبی انسان و سایر موجودات است. این سیستم متشکل از میلیاردها سلول عصبی یا نورون می‌باشد که با هم تعامل می‌کنند و اطلاعات را در سراسر بدن منتقل می‌کنند. علاوه بر کارکرد اصلی در انتقال اطلاعات حسی و مغزی، سیستم عصبی در تنظیم فرآیندهای بسیاری از عملکردهای بدن نقش دارد، از جمله تنظیم ضربان قلب، تنفس، حرکت عضلات، و حتی احساسات و رفتار.

مبدأ سیستم عصبی
Gastrulation → endoderm → mesoderm → ectoderm
Endoderm ← درون پوست ← اندام داخلی مانند سیستم گوارش
Mesoderm ← میان پوست ← ماهیچه، استخوان، غضروف، عروق، کلیه
Ectoderm ← برون پوست ← لایه‌های خارجی مانند پوست و سیستم عصبی

توسعه و رشد سیستم عصبی
تولید نرون
تکثیر سلولی
مهاجرت
تمایز
رشد آکسون و دندریت
تولید سیناپس
مرگ سلولی
حذف سیناپس

تولید نرون
در نخاع نرون‌های حرکتی (ناحیه بطنی) زودتر از نرون‌های حسی (ناحیه پشتی) به وجود می‌آیند.
در تالاموس نرخ عصب‌زایی از ناحیه کناری به میانی تالاموس است
نرون‌های بزرگ‌تر یا دوربردتر زودتر از نرون‌های کوچک میانی تولید می‌شوند.

رشد آکسون
راهنماهای محلی
جذب کننده و دفع کننده تماسی
راهنماهای سراسری
جذب کننده و دفع کننده شیمیایی
مخروط‌های رشد

فهرست مطالب
مقدمه
محیط
پساژنتیک
تجربه
Neurotropic
Neurotrophic
تغییر مسیر آکسون‌ها
ایجاد سیناپس بر اساس رقابت
سرشت
ژنتیک
DNA
RNA
تکثیر نرون‌ها
رشد آکسون‌ها
تولید دندریت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: پاورپوینت