پاورپوینت سیستم های اطلاعات بازاریابی

پاورپوینت سیستم های اطلاعات بازاریابی

سیستم های اطلاعات بازاریابی (MKIS) چیست؟
طراحی یک سیستم رسمی به منظور ایجاد یک جریان منظم وساماندهی اطلاعات مفید به منظور استفاده و تحلیل تصمیم گیران بازاریابی (لاموت و مارشال (1992))
MKIS بر سه جزء کلیدی تاکید می کند.

  1. انعطاف پذیر باشد .
  2. به روز نگهداری شوند
  3. دسته بندی اطلاعات

ویژگی های مهم MKIS
آنها تعاریف سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر را محدود نمی کنند.
تعریف آنها مستلزم جریان های منظم و سازمان دهی شده اطلاعات است .
اطلاعات باید مربوط به تصمیم گیری ها باشد.
مدیران بازاریابی از سیستم ، انتظار انجام تحلیل های بیشتری را دارند

کاربران اطلاعات بازاریابی
مدیر ارشد بازاریابی
مدیریت میانی بازاریابی فعالیتهایی از قبیل طرح ریزی ، پژوهش بازار، تبلیغات فروش و ….
مدیران سایر امور

منابع اطلاعات بازاریابی
بازنگری منابع
منبع جاری
اطلاعات مفید بازاریابی
چهار منبع جاری اطلاعات بازاریابی  ( کاتلر(1994))
سوابق داخلی
هوش بازاریابی
سیستم های کمک تصمیم بازاریابی
پژوهش بازاریابی

سوابق داخلی
ارقام جاری و تاریخی فروش ها
فهرست های قیمت
سطوح فهرست موجودی
قابلیت پرداخت و دریافت از طریق  سیستم های محاسبه داخلی
شکایات مشتری

هوش بازاریابی
انتشارات تجاری
کتابها و روزنامه ها
تبلیغات فعلی رقبا
پرسنل شرکت که برای رقبا کار کرده اند.
خلاصه گزارشات غیررسمی از طرف کارمندان فروش
عضویت در شرکتهای تجاری

تحلیل یک تصمیم بازاریابی
تجزیه و تحلیل و سیستم های کمک تصمیم باعث ایجاد اطلاعات ارزشمند برای مدیر بازاریابی می شود.

پژوهش بازاریابی
پژوهش اولیه بازار
اندازه گیری پتانسیل موفقیت
ارائه محصول جدید
ارزیابی واکنش های مشتریان
اندازه گیری تاثیر تبلیغات
پژوهش ثانویه بازار
استفاده مجدد اطلاعات گرد آوری شده از روزنامه ، انتشارات پژوهشی یا منحنی های سرشماری.

فهرست مطالب
انفجار اطلاعات بازاریابی
سیستم های اطلاعات بازاریابی (MKIS) چیست ؟
ویژگی های مهم MKIS
کاربران اطلاعات بازاریابی
یک پارچگی بازاریابی تولید
منابع اطلاعات بازاریابی
سوابق داخلی
هوش بازاریابی
تحلیل یک تصمیم بازاریابی
پژوهش بازاریابی
فرآیند ها و زیر سیستم های MKIS
کاربردهای IT در پژوهش بازاریابی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 23

فرمت فایل: پاورپوینت