پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه

پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه

مقاله در مورد سیستم های تصویر نقشه

بخشی از پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه
سیستم های تصویر نقشه چیست
پایه و اساس تهیه نقشه ، شبکه جغرافیایی است که موقعیت هر نقطه نسبت به محورهای آن مشخص می شود .
شبکه جغرافیایی ، شبکه ایست متشکل از دایره های مدارات و نصف النهارات در روی کره جغرافیایی یا زمین.
روشهای اصلی در طرح سیستم های تصاویر ، به تصویر کره جغرافیایی در سطح یک شکل هندسی قابل گسترش متکی است .

اشکال هندسی قابل تبدیل به سطوح مستوی

 1. مخروط
 2. استوانه
 3. چند وجهی

سیستم های معادل و سیستم های مشابه
سیستم های معادل Equal-area:
مهمترین ویژگی ، حفظ نسبت مساحات در نقشه ها
سیستم های مشابه (Conformal or orthomorfic)
مهمترین ویژگی ، حفظ شکل و زوایا در نقشه

زمینه نظری سیستم های تصویر

در طراحی یک سیستم تصویر فرض می شود که یک کره جغرافیایی شفاف که در مرکز آن یک لامپ روشن است . اگر این کره را در یک صفحه یا در داخل یک استوانه و یا مخروط قرار دهیم و لامپ را روشن کنیم. تصویر نقاط و خطوط روی کره جغرافیایی بر روی صفحه یا سطوح جانبی مخروط یا استوانه خواهد افتاد. و یک تصویر هندسی از بخشی از کره جغرافیایی بدست خواهد آمد.

علاوه بر سیستم های تصویری که با تکیه بر سه فرض اساسی فوق یعنی گرفتن تصویر یک کره جغرافیایی . در روی صفحه یا سطح جانبی یک مخروط و یا استوانه ساخته شده سیستم های دیگری نیز هست. که بر پایه محاسبات ریاضی بدست می آید .

طبقه بندی سیستم های تصویر

الف ) سیستم های تصویر مستوی (Azimutal or Zenithal )
ب) سیستم های تصویر مخروطی (Conical )
ج) سیستم های تصویر استوانه ایی (Cylindrical )
د) سیستم های تصویر منفرد ( Individual)

الف ) انواع سیستم های تصویر مستوی
۱- سیستم تصویر اورتوگرافیک

 • برای تصویر کردن شبکه جغرافیایی یک نیمکره روی یک صفحه مماس بر آن . در این سیستم تصویر از خطوط یا پرتوهای موازی استفاده می شود .
 • در حالت قطبی در این تصویر دایره مدارات بسوی حاشیه خارجی به همدیگر نزدیک می شوند .
 • در این سیستم تصویر بزرگترین قسمت از کره را که می توان نشان داد یک نیمکره است .

۲- سیستم تصویر استرئوگرافیک

 • ویژگی جالب این سیستم تصویر که در هر سه حالت بروشنی دیده می شود. فشردگی مدارات و نصف النهارات در نزدیکی مرکز و باز شدن آنها بسوی حاشیه خارجی است.
 • تصویر استرئوگرافیک مشابه حقیقی است .
 • این تصویر اساس سیستم شبکه نظامی U P S را تشکیل می دهد .

۳- سیستم تصویر گنومونیک

 • نقشه های حاصل از این سیستم تصویر بصورت مستطیل است.
 • در روی نقشه های حاصل از این سیستم هر خط مستقیم که در هر جهت رسم شود روی دایره عظیمه خواهد بود .
 • هنگامی که این سیستم تصویر برای ناوبری در نقشه ها تطبیق می شود به آن چارتهای ناوبری دوایر عظیمه گفته می شود.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.