پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

مقاله در مورد شناسایی عوامل موفقیت

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

 • عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟

پاسخ :
دسته اول : عوامل شخصی
الف : خود شناسی و خودباوری
ب : نواندیشی و نوگرایی ذهنی
ج : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر.
د : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود
ه : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باور اندیشی
و : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی.
ف : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن و چگونگی محاسبه آن.
ق : احساس تغیر در چرخه زندگی خود
س : نیاز به کسب موفقیت.
ش : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار (Business plan knowledge)
م : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن

شناسایی عوامل کلیدی و حیاتی موفقیت

دسته دوم : عوامل محیطی
شرایط اجتماعی

 • نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی از آن.
 • نقش جامعه کوچک (قومیت، رسم و رسوم کسب و کار).
 • نقش خانواده ، نوع تربیت ، گرایشات کسب و کار در خانواده.

– شرایط اقتصادی
بازار سرمایه – منابع مالی
– برنامه ها ، سیاست ها و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار.
– میزان و تداوم سیاست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های کارآفرینان
– نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور.
– سطح رفاه زندگی و گرایشات افراد در این خصوص
– وجود وضعیت بازارهای مصرفی
– تنوع مشتریان.
– سطح رقابت موجود ، قدرت و نفوذ
– دستاوردهای تکنولوژیکی
– وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن.
– ارتباطات سرمایه گذاری و گرایشات آن
– میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی
– نیروی مهارت دیده

جدول ۱ :

عوامل تاثیر گذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی

ردیف عوامل خیلی مهم مهم بدون تاثیر

 1. شرایط اقتصادی
 2. بازار سرمایه و منابع مالی
 3. شرایط اقتصادی
 4. برنامه و سیاست های مهارتی
 5. سطح رفاه زندگی
 6. تقاضا و بازار تشنه
 7. تنوع مشتریان
 8. وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر
 9. وجود تکنولوژی ناب
 10. وجود نیروی کار فراوان
 11. وجود نیروی متخصص
 12. تلاش برای ثروتمند شدن
 13. سرخوردگی از کارهای مزد بگیر

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.