پاورپوینت قارچ های زنگ

پاورپوینت قارچ های زنگ

پاورپوینت قارچ های زنگ

زیر شاخه بازیدیومیکوتا Fungi with Basidia
رده بازیدیومیست ها Class Basidomycetes
راسته یوریدینال Order Uredinales
قارچ های زنگی
Rust Fungi

ویژگی ها
قارچ هایی که به راسته یوردینال تعلق دارند معمولا به قارچ های زنگ مربوط می شوند.
زنگ هاانگل هایی بامیزبان ویژه هستندکه به ساقه ها و برگ های سرخس و گیاهان دانه دار حمله می کنند.
از نظر اقتصادی باز اهمیت ترین گونه شاخه بازیدیومست ها هستند. چراکه تمامی آنها عامل بیمار گر در گیاهان بوده و اغلب بیشترین خسارت را به گیاهان زراعتی وارد می کنند.

اصول قارچ شناسی

از جمله بیماریهایی که خسارت عمده دارند:

  1. زنگ سیاه ساقه غلات
  2. زنگ تا ولی کاج سفید را می توان نام برد.

گروههای دیگری از بیماری زنگ که در قسمت های مختلف دنیا خسارت وارد می کنند. شامل نگ قهوه، زنگ مارچوبه ، زنگ لوبیا، زنگ گالی سرو – سیب ، زنگ بادام زمینی ، زنگ میخک ، زنگ گل میمون ، زنگ گالی کاج و سایر زنگ ها را نام برد.

منابع
کتاب اصول قارچ شناسی (آلکسوپولوس ومیمس ،بلک ول)
کتاب تالوفیت ها (دکتر فیروزه چلبیان و دکتر احمد مجد)
و اینترنت

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 21

فرمت فایل: پاورپوینت