پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی
تعاریف

  1. کارگاه ساختمانی: محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی در آن انجام می شود.
  2. محل کار: محلی است در محدوده کارگاه ساختمانی که در اختیار کارفرما باشد و کارگران به درخواست کارفرمای خود در آنجا مشغول به کار باشند.
  3. وسایل و تجهیزات: عبارت است از ماشین آلات، داربست، نردبان، جان پناه، سکو، راهرو و هرگونه تسهیلات مشابه و بطور کلی وسایل حفاظتی و حمایتی که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته شده اند.
  4. صاحب کار: صاحب کار فردی است حقیقی یاحقوقی که مالک یا قائم مقام مالک کارگاه ساختمان بوده و انجام عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را طبق قرارداد کتبی به پیمانکار یا فرد خویش فرما واگذار نماید.
  5. مهندس ناظر: فردی است حقیقی یا حقوقی که برطبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود مسئولیت نظارت بر همه یا قسمتی از عملیات ساختمانی را دارد.
  6. پیمانکار: فردی است حقیقی یا حقوقی که عملیات ساختمانی را طبق قرارداد کتبی که میان او و صاحب کار یا پیمانکار دیگر منعقد شده عهده دار می شود.
  7. خویش فرما: فردی است ذیصلاح که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر و طبق قرارداد کتبی پیمانکاری، مسئولیت انجام همه یا قسمتی از عملیات ساختمانی را با وسایل و ابزار کار متعلق خود به عهده می گیرد. خویش فرما در کارگاه ساختمانی پیمانکار جزء بحساب می آید.
  8. کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود و با پرداخت مزد به کار می گمارد.
  9. کارگر: فردی است که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و به حساب کارفرما کار کند.

نمودار عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری

عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری

فهرست مطالب
تعاریف
عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری
عاملان اصلی پروژه
مسئول ایمنی
پیش بینی مسائل ایمنی قبل از شروع و ساخت
شرایط و موقعیت ساختمانی
شرایط اختصاصی
حوادث معمول درکارهای ساختمانی و جلوگیری از آنها
مواردی که موجب سقوط می گردند
تدابیری جهت جلوگیری از سقوط
برق گرفتگی
انبار و انبارداری در کارگاههای ساختمانی
تعریف پروژه و چگونگی شکل گیری آن
انواع روشهای اجرا از نظر عوامل درگیر در اجرا
انواع پیمان ها
بررسی شرایط عمومی پیمان
بررسی فعالیت های مدیریت طرح، مشاور و پیمانکار
مدیریت کارگاه: مدیریت ماشین آلات، مدیریت مواد و مصالح، مبحث ایمنی کارگاه
بررسی لزوم برنامه ریزی و کنترل پروژه
ساختار شکست کار WBS
ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه
کار با گانت چارت، آشنایی با Microsoft Project
کار با CPM

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 143

فرمت فایل: پاورپوینت