پاورپوینت مشارکت و تعلیم و تربیت

پاورپوینت مشارکت و تعلیم و تربیت

پاورپوینت مشارکت و تعلیم و تربیت
تجربیات در بافت اجتماعی، مکانیزم مهمی را برای رشد تفکر دانش آموزان فراهم می کند. از طرفی هنگام کار با یکدیگر انرژی جمعی به وجود می آوریم که آن را جمع افزایی (Synergy) می نامند. الگوهای اجتماعی تدریس برای برخورداری از مزیت این پدیده توسط ایجاد جمعهای یادگیری به وجود آمده است یکی از الگوهای یادگیری مشارکتی سکو سازی (Scaffolding) می باشد.

سکو سازی ایده‌ای است که اولین بار توسط وود، برونر، بس به کار برده شد و استعاره‌ای است. که از حرفـه ساختمان سازی به عاریت گرفته شده است. داربست یا سکو در اطراف خانه برپا می‌شود تا از کارگران در هنگام ساخت یا تعمیر خانه حفاظت کند.

چارچوب‌ یا سکو در تعلیم وتربیت توسط معلم به منظور حمایت کودک در فرایند یادگیری است. که بر اساس مفهوم منطقـه تقریبی رشد (Zone of proximal development) به وجود آمده است.
آمـــوزش
یادگیــریم
شارکت و ارتباط

سکوها
سکوهای شناختی را ساختارهایی می‌داند که فرآیند ذهنی را جهت می‌دهد. سکوها عبارتند از ابزارها، راهبردها یا راهنمایی که دانش‌آموزان را در دست ‌یابی به سطوح بالاتر فهم و دانش شان کمک می کند. و با نداشتن این نشانه‌ها مطالب فراتر از دست‌ یابی‌ شان است. سکوها به عنوان ابزار آموزشـی با ارزش شناخته شده‌اند و در افزایش عملکرد دانش‌ آموزان نقش دارند. سازنده‌های ترسیمی سکوهایی در قالب تصاویر، دیاگرام یا چارتهایی که تفکر یادگیرنده را هدایت می‌کند می‌باشد .

سکوها را به دو دسته تحت عنوان مفهومی و راهبردی طبقه‌بندی کرده‌اند. سکوهای مفهومی یادگیرنده را در آنچه که در طی فرایند حل مسأله در نظر دارد از طریق نشانه‌ها و علائم هدایت می‌کند. و سکوهای راهبردی پند و اندرزهایی از متخصصین را جهت کمک به تحلیل و دست‌یابی به تکلیف فراهم می‌آورند

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: پاورپوینت