پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی

سیستم خرید

مدیریت خرید به معنای ساده تصمیم گیری نظام مند برای یافتن پاسخهای مفید و مؤثر برای 4 سؤال موضوع خرید موضع خرید منبع خرید و موقع خرید است که آنها را « آمیزه خرید » می نامیم .
آمیزه خرید پاسخگویی قاعده مند به این سؤالات است.
چه بخریم ؟ ( موضوع خرید )
چگونه و چرا بخریم؟ (موضع خرید)
کجا بخریم؟ (منبع خرید )
کی بخریم؟ (موقع خرید)

آمیزه خرید زمانی مؤثر و مفید و مناسب است که مدیر خرید در یافتن پاسخ به بررسی هر یک از اجزاء‌ خویش به ۴ عامل زیر توجه و دقت داشته باشد.

  1. اولویت
  2. اهمیت
  3. مصلحت
  4. منفعت

نمای کلی فرایند سیستم خرید داخلی

  1. درخواست خرید
  2. سفارش کالا به فروشنده

اقسام خرید :

  1. خریدهای برنامه ریزی شده
  2. خریدهای موردی ( اضطراری )
  3. خرید های متمرکز
  4. خرید های غیر متمرکز

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: پاورپوینت