پاورپوینت ناهنجاری ها و حرکات اصلاحی

پاورپوینت ناهنجاری ها و حرکات اصلاحی

ناهنجاری ها و حرکات اصلاحی

بهداشت حرکتی
تحقیقات حاکی از این است که بعضی از افراد وضعیت بدنی مطلوب ندارند.
این موضوع به سبب ماشيني شدن زندگي و استفادة‎ کمتر از بدن، آثار مخرب ناشی از بی حرکتی در وضعيت بدن می باشد.

وضعیت بدن
نمیتوان وضعيت بدني مشخصي برای تمامي افراد به صورت يكسان درنظر گرفت زيرا اين موضوع در ارتباط با مكانيك بدن افراد، تحت تأثير عملكرد دستگاه هاي مختلف بدن از جمله اسكلت و عضلات است.
يك وضعيت بدني مناسبت، خستگي كمتر و كارايي بيشتري دارد.
عوامل دیگری نیز به صورت جزئی در ساختار جسمانی موثراست. از جمله: نژاد، سنت و عادت های مختلف و حتی حالات روحی و روانی افراد که در ملل مختلف به صورت های گوناگون دیده می شود.‎

وضعیت بدنی خوب

وضعیت بدنی خوب به معنای تعادل دستگاه اسکلتی عضلانی بدن است که افراد را در مقابل ناهنجاری ها پیشرونده و یا آسیب ها محافظت می کند. وضعیت بدنی چه ایستا و چه پویا در کسب ظاهری زیبا مهم است و موجب عملکرد مناسب و مقرون به صرفه مکانیکی بدن می شود.

اهمیت داشتن وضعیت خوب بدنی

ستون فقرات از چهار قوس و 26 مهره (در افراد بالغ) تشکیل شده است.
قوس گردنی (7 مهره )
قوس پشتی (12 مهره)
قوس کمری (5 مهره)
قوس خاجی (5 مهره متصل)

اگر فرد از پهلو در مقابل خط شاقولی قرار گیرد خط شاقولی بایستی به ترتیب ازقسمت خارجی قوزک پا ، قسمت خارجی کشگک زانو ، تاج خاصره، زائده جلویی استخوان کتف و وسط لاله گوش عبور کند.

علل ناهنجاری ها

روش هاي غلط نشستن، خوابيدن، ايستادن، راه رفتن، بلندكردن اجسام و غيره از جمله عللي است که نا هنجاری ها را به وجود می آورد.

برخی از ناهنجاری های بدن

سر به جلو
شانه افتاده
پشت گود (لوردوز)
پشت گرد (کیفوز)
پشت کج (اسکولیوز)

فهرست مطالب
بهداشت حرکتی
وضعیت بدن
وضعیت بدنی خوب
علل ناهنجاری ها
برخی از ناهنجاری های بدن
حرکات اصلاحی
علل بوجود آمدن نا هنجاری
سر به جلو
علائم
علل
اثرات
ملاحظات اصلاحی و درمانی
شانه افتاده
علائم
علل افتادگی شانه
ورزش های مربوط به افتادگی شانه
کمرگود (لوردوز)
علل ايجاد لوردوز
ورزش های مربوط به لوردوز
پشت گرد (کیفوز)
علل پشت گرد
ملاحظات اصلاحی و درمانی کیفوز
ورزش های مربوط به کیفوز
زانوی پرانتزی
ورزش های مربوط به زانوی پرانتزی
زانوی ضربدری
ورزش های مربوط به زانو ضربدری
كف پاي صاف
ورزش های مربوط کف پای صاف
پایان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 65

فرمت فایل: پاورپوینت