پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی

پاورپوینت هوش هیجانی معلمان و رابطه آن با رضایت از زندگی و رضایت شغلی

این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی در معلمان رومانی است، همچنین تلاش دارد تا ارتباط بین هوش کاری و رضایت کلی از زندگی معلمان را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اصلی این مقاله، کشف ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و نگرش مثبت نسبت به کار و همچنین رضایت کلی از زندگی معلمان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که تفاوت‌های معناداری بین هوش کاری معلمان، رضایت از زندگی، و رضایت شغلی وجود دارد و هوش هیجانی به طور معنی‌داری با نگرش مثبت نسبت به کار و رضایت از زندگی و همچنین با خود کاری معلمان مرتبط است.

مقدمه
تغییرات در سیاق آموزشی و فرهنگی جامعه، تدریس حرفه‌ای در رومانی را به چالش کشیده است. معلمان نیاز دارند که آگاهانه به نقش‌های خود در جامعه بپردازند و همچنین با تقاضای نامعلومی که از جامعه به آنها وارد می‌شود، مقابله کنند. این فشارهای اجتماعی می‌تواند منجر به چالش‌ های هیجانی و ریسک‌ هایی شود.

معلمان می‌توانند با توسعه قابلیت‌های حرفه‌ای و همچنین تقویت قابلیت‌های هیجانی خود و دانش‌آموزانشان، به مواجهه با این چالش‌ها پرداخته و آنها را مدیریت کنند. هوش هیجانی به عنوان یک مهارت اساسی در بهبود کیفیت زندگی و عملکرد افراد شناخته می‌شود و معلمان به عنوان حرفه‌ای‌هایی که در حوزه توسعه انسانی و تربیت نسل‌های آینده فعالیت می‌کنند، باید توانایی‌های هیجانی خود را به منظور بهبود عملکرد خود و تاثیرگذاری بر دانش‌آموزان خود به کار گیرند.

فهرست مطالب
مقدمه
2.1. هدف مطالعه
2.2. شرکت کنندگان
2.3.ابزارها
2.4.روش کار
2.5.متغیرها
نتایج
2.7.بحث
یافته ها
منبع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 50000 تومان

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: پاورپوینت