پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها

پاورپوینت پیاده سازی مهندسی مجدد و دلایل موفقیت و شکست پروژه ها

مهندسی مجدد یک فرآیند زمان‌ بر است که برای بهبود عملکرد و ساختار سازمانها به کار می‌رود. در این پاورپوینت به بررسی ابعاد مختلف پیاده‌ سازی مهندسی مجدد، عوامل مؤثر در موفقیت یا شکست پروژه‌ها، و راهکارهای کاهش مخاطرات مرتبط با آن می‌پردازیم.

ترکیب تیم مهندسی مجدد

مدیران ارشد بعنوان سفارش دهنده و حمایت کننده

مهندسی مجدد نیازمند حمایت و تصویب از سوی مدیران ارشد است. آنها باید راهنمایی و حمایت لازم را ارائه دهند.

مدیران میانی بعنوان تیم اجرایی

تیم اجرایی با اجرای تصمیمات و انجام فعالیت‌ها مسئولند و نقش کلیدی در اجرای مهندسی مجدد دارند.

مدیران یا کارکنان کارکشته بعنوان تیم فرآیند

تیم فرآیند با آشنایی به عمق با فرآیندهای سازمان و نقدهای سازنده‌اندیشانه بهبودها را ارائه می‌دهند.

یک فرد باتجربه بعنوان هماهنگ کننده

هماهنگ‌کننده نقش مهمی در هماهنگی تیم‌ها و ایجاد هماهنگی بین اعضا دارد.

ابعاد پیاده‌سازی BPR

سیستم و فرهنگ مدیریت تغییر

سازمان‌ها باید سیستم جدیدی برای پاداش و انگیزش کارکنان ایجاد کنند تا با تغییرات هماهنگ شوند.

صلاحیت مدیریت و میزان حمایت

صلاحیت مدیریت و حمایت مدیران از پروژه از اهمیت بالایی برخوردارند.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی باید با موفقیت پروژه هماهنگ شده و به تغییرات سازمانی پاسخ دهد.

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مناسب پروژه از جمله عوامل مهم موفقیت است.

زیر ساخت IT

زیرساخت IT باید به گونه‌ای باشد که نیازهای پروژه را پشتیبانی کند.

عوامل مربوط به سیستم و فرهنگ مدیریت تغییر

تجدید نظر در سیستم پاداش

سازمان‌ها باید سیستم پاداش خود را با توجه به تغییرات بروز کنند تا انگیزه‌ی کارکنان حفظ شود.

ارتباطات

ارتباطات بین اعضای سازمان برای پذیرش تغییرات باید صادقانه و مستمر باشد.

درگیر نمودن افراد

همه افراد در دوره مهندسی مجدد باید در فرآیند مشارکت کنند و فرهنگ آزمایش و خطا را ادعا کنند.

توانمند‌سازی پرسنل

BPR باعث افزایش مسئولیت و توانمندی افراد می‌شود.

آموزش

بودجه آموزش در طول مهندسی مجدد باید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

بوجود آوردن فرهنگ تغییر

فرهنگ سازمانی باید قابلیت تغییر را در آنجا ایجاد کند.

عوامل مربوط به شایستگی مدیریت

رهبری متعهد و قوی

رهبری قوی یکی از عوامل اصلی موفقیت BPR است.

قدرت

توانایی در درک چشم‌انداز آینده و حمایت مداوم از تغییرات از اهمیت زیادی برخوردارند.

عوامل مربوط به ساختار سازمانی

نگرش یکپارچه نمودن

یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها اساسی‌ترین مسئله در طراحی سیستم متناسب با BPR است.

تعریف مناسب شغلها و تخصیص مسئولیتها

تعیین وظایف با دقت و تخصیص مسئولیت‌ها به افراد با اهمیت است.

تیم‌های موثر BPR

تیم‌های موفق BPR باید از تجارب مختلف تشکیل شده و توانمندی‌های مکمل داشته باشند.

عوامل مربوط به مدیریت پروژه BPR

تدوین چشم‌انداز BPR

تدوین چشم‌انداز باعث افزایش احتمال موفقیت در پیاده‌سازی BPR می‌شود.

وضع نمودن اهداف و معیارهای عملکرد

اهداف متعالی و قابل توسعه برای BPR باید وضع گردند و شاخص‌های عملکرد برای اندازه‌گیری پیشرفت باید مشخص شوند.

گره خوردن استراتژیهای BPR و سازمان

استراتژی BPR باید با استراتژی سازمان هماهنگ شود و تدوین استراتژی برای هدایت تغییر اساسی است.

عوامل مربوط به زیرساخت IT

زیرساخت IT باید با نیازهای پروژه سازگاری داشته باشد تا پیاده‌سازی به خوبی انجام شود.

موانع پیاده‌سازی موفق

پیاده‌سازی موفق همواره با چالش‌هایی همراه است. این موانع می‌توانند از نظرات مختلفی ناشی شوند، از جمله مقاومت افراد در برابر تغییرات و کاستی در مدیریت پروژه.

بزرگترین اشتباهاتی را که مدیران مرتکب می شوند

مدیران ممکن است در پیاده‌سازی مهندسی مجدد به اشتباهاتی برخورد کنند، از جمله نداشتن چشم‌انداز کافی، نقدهای نادرست به تصمیمات، و عدم مشارکت کافی تیم.

حداقل نمودن ریسک و تضمین موفقیت

برای حداقل نمودن ریسک در پیاده‌سازی BPR، باید از راهکارهایی مانند ارتقاء مهارت‌ها، مشارکت فعال تیم، و ارتباط مؤثر استفاده شود.

چگونه می توان موفقیت BPR را اندازه‌گیری نمود؟

متغیرهای درست اندازه‌گیری شود

برای اندازه‌گیری موفقیت BPR، باید متغیرهای صحیحی را انتخاب کرد که با اهداف سازمان همخوانی داشته باشند.

شاخص‌های SMART طراحی کنید

شاخص‌های هوشمند، یعنی مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دسترس، و زمان‌بندی شده، برای اندازه‌گیری موفقیت BPR حیاتی هستند.

انواع شاخصها

شاخصهای عملکرد

شاخصهای عملکرد میزان پیشرفت پروژه را نشان می‌دهند و باید به صورت دقیق و مشخص طراحی شوند.

شاخصهای انتخابی تا چه حد مناسبند؟

شاخصهای انتخابی باید با مهمترین اهداف پروژه هماهنگی داشته باشند تا تصمیمات درستی اتخاذ شود.

فهرست مطالب

مقدمه
ترکیب تیم مهندسی مجدد
ابعاد پیاده‌سازی BPR
عوامل مربوط به سیستم و فرهنگ مدیریت تغییر
عوامل مربوط به شایستگی مدیریت
عوامل مربوط به ساختار سازمانی
عوامل مربوط به مدیریت پروژه BPR
عوامل مربوط به زیرساخت IT
موانع پیاده‌سازی موفق
بزرگترین اشتباهاتی را که مدیران مرتکب می شوند
حداقل نمودن ریسک و تضمین موفقیت
چگونه می توان موفقیت BPR را اندازه‌گیری نمود؟
متغیرهای درست اندازه‌گیری شود
شاخص‌های SMART طراحی کنید
انواع شاخصها
شاخصهای انتخابی تا چه حد مناسبند؟
نتیجه گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 34

فرمت فایل: پاورپوینت