پاورپوینت کتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت

پاورپوینت کتاب رياضيات و كاربرد آن در مديريت

کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ارائه‌ دهنده مباحث ریاضیاتی مهمی است که در حوزه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی به‌ کار می‌رود. این کتاب به تجزیه و تحلیل داده‌ ها، بهینه‌ سازی فرآیندها، مدل‌ سازی تصمیمات، و تفسیر نتایج پرداخته و نقش اساسی ریاضیات در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی در مدیریت را بیان می‌کند.

فصل اول بردارها

کمیتهایی مانند سرعت یا شتاب یک متحرک و نیروی وارد بر یک جسم هنگامی مشخص می شوند که علاوه بر اندازه سو و جهتشان نیز معین باشد.این نوع کمیت ها را برداری می نامیم.
برخی از کمیت ها هنگامی که اندازه ی آنها بر حسب واحد مشخصی داده شود کاملا معین می شوند. مانند درجه ی حرارت، جرم، طول و حجم ، هزینه و درآمد. این گونه کمیت ها را عددی یا اسکالر می نامیم.

1.1 بردارها در صفحه

پاره خط AB که ابتدای آن A و انتهای آن B است، یک پاره خط جهت دار نامیده می شود. به شکل زیر توجه کنید:

بردارها در صفحه

پاره خط جهت دار AB را یک بردار می نامیم و با AB نمایش میدهیم نقطه ی A را مبدا و نقطه ی B را انتهای برداَر می نامیم.

1.1.2 تساوی دو بردار

دو بردار AB و CD را برابر یا همسنگ می نامیم و مینویسیم AB=CD ، اگر اندازه و جهت آنها یکی باشد.

تساوی دو بردار

1.1.3 جمع بردارها

دو بردار AB و CD را در نظر می گیریم. مجموع AB+CD برداری است مانند V که به یکی از دو روش زیر به دست می آید.
با توجه به تعریف تساوی دو بردار، می توان دو بردار را که دارای یک مبدا نباشند نیز با یکدیگر جمع کرد.

روش اول
از نقطه ی B بردار BE را برابر با بردار CD رسم می کنیم.
بردار V=AE مجموع دو بردار AB و CD است.

روش اول

روش دوم
از نقطه ی دلخواه P، دو برابر PQ و PR را که به ترتیب برابر با بردارهای AB و CD هستند ، رسم می کنیم. بردار PS قطر متوازی الاضلاع حاصل از این دو بردار برابر با V مجموع دو بردار AB و CD است.

روش دوم

فهرست مطالب
فصل اول: بردارها
فصل دوم:ماتریس و دترمینان
فصل سوم: دستگاه معادلات خطی و توابع خطی
فصل چهارم: توابع چند متغیره
فصل پنجم:معادلات دیفرانسیل
فصل ششم: انتگرال

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 291

فرمت فایل: پاورپوینت