پاورپوینت کشت سیب زمینی

پاورپوینت کشت سیب زمینی

بخشی از متن پاورپوینت کشت سیب زمینی
مشخصات گیاه شناسی:
سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان solanaceae دارد. جنس solanum دارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه tuberosum ,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده وگیاه جدیدی را تولید نماید. بنابراین سیب زمینی ازنظرساقه های زیرزمینی  کهدر انتهای غده ها تشکیل می شود گیاهی است دائمی ولی ازنظرساقه هایی وبرگها یکساله است.

ساقه های هوایی از روی چشمکهایی که روی غده مادری  وجود دارند خارج شده و حامل برگ وگل ومیوه می شود.در بعضی از انواع ساقه ها به حالت مستقیم وعمودی ودر بعضی دیگر کم وبیش برروی زمین قرار می گیرد .ساقه ها در اغلب نژادها تو خالی هستند. رنگ ساقه اغلب سبز است ولی در بعضی اوقات نیز به رنگهای قرمز وبنفش در می آیند. برگهای سیب زمینیدر ابتداء ساده ولی در مراحل رشد بعدی به صورت مرکب پرزدار بوده ومقدارواندازه برگچه ها متفاوت است .

گلهای سیب زمینی به رنگهای مختلف از سفید تا ارغوانی وبنفش تیره دیده می شود .تعداد گل در گیاه متفاوت است . دربعضی از واریته ها گلها قبل از عمل لقاح می ریزند در صورتی که دربرخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته ومنجر به تولید میوه وبذر می گردد. میوه ها در همه  نقاط  ظاهر نمی شوندوگلها فقط درآب وهوای ملایم وییلاقی  منتهی به میوه می شود . رنگ میوه اغلب سبز است ولی دربعضی اوقات نیز به رنگ سیاه ویا بنفش درمی آید .بذر سیب زمینی بندرت برای ازدیاد بکار می رود زیرا نهالی که از بذر به دست آید،هیچگاه محصولی شبیه  پایه مادری نخواهد داد .بذر سیب زمینی تنها برای ایجاد واریته های جدید در کارهای تحقیقاتی ودر آزمایشگاه استفاده می شود.

استولونها یا ساقه های زیر زمینی از جوانه هایی که در قسمت زیر زمینی انتهای ساقه وجود دارند تو لید می شوند که در مراحل بعدی می توانند به درجات دیگر منشعب شوند .غده های تازه از ضخیم شدن انتهای استولونها حاصل می شوند . قرارگرفتن غده مادری درعمق مناسب کمبود نور وزیر خاک بودن کامل غده ها، تولید استولونها و غده های تازه را افزایش می دهد .بر عکس چنانچه از روی استولونها خاک رابرداریم ونور به آنها برسد،ساقه های هوایی ایجاد می شود  همچنین در مواقع  قطع شیره گیاهی از برگها به طرف استولونها (بیماری قارچی ریز کتون)،غده ها تازه در نزدیکی سطح خاک و در موارد ی نیز در نزدیکی برگها به وجود می آیند .

طول استولونها نسبت به نوع سیب زمینی فرق می کند و عوامل خارجی نیز روی طول استولونها ناثیر دارند .استولونهای کوتاه ویکسان عمل برداشت  را آسان می کنند به جوانه هایی که روی غده سیب زمینی وجود دارند چشمک می گویند واز نوع مر کب اند .چشمکها بسته به گونه های مختلف درعمق های متفاوت روی غده ها قرار می گیرند.غده های سیب زمینی نیز بسته به ارقام مختلف دارای شکل،رنگ وقطرمختلفی است .تغییرات آب  وهوایی به ویٍٍژه مواقعی که پس از یک دوره خشک طولانی،آب زیادی در اختیار گیاه قرارگیرد ،تغییراتی درشکل غده ها به وجودم می آید که نسبت به گونه های مختلف سیب زمینی متفاوتند.

این تغییرات را می توان دربدشکل شدن وترک خوردن غده ها،کوچک مانده وغده های به اصطلاح زنجیره ای مشاهده کرد.غده سیب زمینی از لایه های مختلفی تشکیل شده است .پوشش خارجی غده  همان پوست یا پیریدرم است .از وظایف پیریدرم محافظت غده در مقابل رطوبت وبیماریهای قارچی است .دیواره سلولهای چوب پنبه ای ازاسید های چرب پلی مریزه شده با وزن مولکولی زیاد تشکیل شده است .سلولهای غیر فعال چرب پلی مریزه شده با وزن مولکولی زیاد تشکیل شده است.

سلولهای غیر فعال چوب پنبه ای باعث می شود که پوست به رنگ قهوه ای درآید .رنگهای دیگرپوست مربوط به ماده آبتوسیانین است که در جداره سلولهای پارانشیمی قرار می گیرند.چنانچه پوست غده به وسلیه عواملی صدمه ببیند،لایه سلولهای   زیرین((Phellogen (فلوژن=لایه زاینده پوست گیاهان دولپه ایٍ)قادند باذخیره کردن ماده سوبرین که یک نوع اسید چرب پلی مریزه شده است ،پس از مدت کوتاهی محل زخم را به طور موقت شفا دهد (برای ذخیره شدن سوبرین نفوذ اکسیژن ضروریاست ) هم زمان باآن لایه کامبیوم آوند ها که به طرفین رشد می یابند با تولید لایه هایی از سلولهای چوب پنبه ای محل زخم را کاملًا ترمیم می کنند.

قسمتی که مستقیما زیر پوست قرار دارد کورتکس نام دارد وبه ضخامت حدود 2 میلیمتر است . سلولهای کورتکس دارای مقدار کمی نشاسته ولی برعکس دارای مقادیر زیادی پروتئین است قست دیگر که به پارانشیم ذخیره موسوم است ،لایه آوند های چوب وآبکش را می پوشاند . این قسمت دارای دیواره نازکی است که سلولهای پارانشیمی آن مملو از نشاسته است

اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی :
در 100 گرم غده سیب زمینی حدود 75تا 80 گرم آب ،21 گرم کربوهیدرات (قسمت اعظم آن ازنشاسته و مابقی آن قندهای حلال است ) حدود 2 گرم پروتئین (50 درصد آن از آمیدها واسید های آمینه ) 1/1 گرم املاح معدنی به ویژه پتاس و بالاخره مقادیری چربی وسلولز وجود دارد سیب زمینی چهارمین گیاه زراعی از نظر مقدار تولید بعد از گندم ،ذرت وبرنج است .اهمیت سیب زمینی بخاطر ارزش غذایی خاص، سازگاری خوب با شرایط آب و هوایی وشرایط انباری وحمل ونقل آسان آن است.

از این نظر دراقصی نقاط جهان به کشت آن اقدام می شود . مهمترین مناطق تولید سیب زمینی درایران استانهای زنجان ، آذربایجان شرقی وغربی ،همدان ،اصفهان ،فارس وخراسانمواد تشکیل دهنده سیب زمینی بسته به نوع رقم ،نوع زمین ،روش کشت ،مقدار کود ،میزان رسیدگی غده وشرایط انباری متفاوت است .همان طوری که ملاحظه می شود در سیب زمینی مقادیر زیادی ویتامین مثل ویتامین C و ویتامین های A,B وجود دارد . پتاس درسیب زمینی به حد کافی موجود است . در این گیاه مواد رنگی،اسیدهای آلی،هورمونها ودیاستاز نیز وجود  دارد.

غده های تازه دارای مقادیر زیادی ویتامین C اند که با بزرگ شدن غده  ها از مقدار آن کاسته می شود مواد پروتئینی درلایه خارجی پارانشیم ذخیره ای نزدیکی چشمکها و مقداری نیز درمغز غده وجود دارد . مقدار نشاسته به طرف قسمت داخلی غده زیادتر می شود وبعد دوباره کمتر شده ودرمغز به کمترین مقدار خود می رسد. پوست گرفتن سیب زمینی به نشاسته و ویتامین آن کمتر صدمه می زند تا مواد پروتئینی ومعدنی آن با مصرف 300 گرم سیب زمینی در روز بیش از 50 درصد نیاز ویتامین C و پتاسیم انسان تامیین می شود.

مقدار ماده سمی سولانین نسبت به ارقام مختلف متفاوت بوده ودرغده های سبز وقرمز بیشتر است . عموما غده  هایی که جوانه زده ویا در حال جوانه زدن هستند ماده سولانین درآنها بیشتر است وخوردن آن ممکن است باعث مسمومیت شود سیاه شدن درموقع پختن مربوط به واکنشهای شیمیایی است که درآن تیروزین به ملانین تبدیل می شود همچنین دراثر ترکیبات آهن وفنل نیز تغییرات شیمیایی دیگر بوجود می آید که باعث سیاه شدن آب در موقع پختن سیب زمینی می گردد.

در آمریکا واروپا از سیب زمینی فراورده های خشک تهیه می کنند این فراورده ها عبا رت اند از برش سیب زمینی ،سیب زمینی حبه ،گریت سیب زمینی ،پوره سیب زمینی ،وپودینگ میوه ای سیب زمینی  همچنین ازسیب زمینی  خلال سیب زمینی تهیه می کنند که به صورت منجمد نگهداری وآن را درموقع مناسب مصرف می نمایند.

از نظر گیاهشناسی سیب زمینی که ازبذر تولید می شود داریریشه  اصلی عمودی بوده که مقدار زیادی ریشه های فرعی آن رااحا طه می کنند .سیب زمینی که از غده تولید می گردد دارای ریشه های افشان است . ریشه ها از قسمت انتهای ساقه و تعداد اندکی نیز از استولونها  منشعب می شود اکثر ریشه ها در قسمتهای سطحی خاک پراکنده می شوند ولی تعدادی نیز وجود دارند  که از طریق شکافهای موجود در خاک دراعماق زیادی نفوذ می کنند.

خاصیت  دارویی سیب زمینی قابل توجه است سیب زمینی ضدآسکوربیک (بیماری ناشی از کمبود ویتامین c )است .از آن به عنوان یک ملین استفاده می کنند همچنین مدر است . خوردن آن برای زنان شیرده توصیه شده است چون باعث افزایش شیر آنها می گردد.

از سیب زمینی درصنعت استفاده های فراوانی می شود .نشاسته ی سیب  زمینی به عنوان یک ماده ی خام صنعتی موارد استعمال زیادی دارد. از آن درصنعت الکل سازی استفاده می گردد در تهیه ی محلولهای غذایی سیب زمینی نقش مهمی دارد که درآزمایشگاههای میکرو بیلوژیکی به منظور کشت میکروار گانیسمها کاربرد زیادی دارد

فهرست مطالب
مشخصات گیاهشناسی:
اهمیت اقتصادی وارزش غذایی وداروی :
شرایط آب و هوایی
خاک و کود مورد نیاز
کاشت و زراعت
مراقبت های زراعی:
برداشت و انبار کردن سیب زمینی :

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 38

فرمت فایل: پاورپوینت