مقیاس پذیرش اجتماعی کراون و مارلو SDS

مقیاس پذیرش اجتماعی کراون و مارلو SDS

پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی کراون و مارلو

معرفی پرسشنامه
این مقیاس دارای ۳۳ سوال است که به صورت صحیح یا غلط پاسخ داده می شود. هدف از آن سنجش میزان پذیرش اجتماعی در افراد است . پذیرش اجتماعی در واقع برآیند چندین پدیده اجتماعی همچون نفوذ اجتماعی، همنوایی، قضاوت اجتماعی و نگرش های افراد می باشد.

لذا با توجه به زمینه ارائه شده می توان گفت پذیرش اجتماعی یعنی اینکه بیشتر مردم به منظور سازگار شدن با دیگران از زاویه دید آنها بنگرند و مانند آن ها عمل کنند. این امر اغلب دیگران را از اینکه صادقانه خود واقعی شان را بروز دهند باز می دارد (کیل ،۲۰۰۶) هم چنین بر پاسخ ها و واکنش هایی دلالت می کند که برخی افراد تمایل دارند در اجتماع مورد پسند واقع شوند و مطلوبیت اجتماعی کسب کنند. این گونه پاسخ ها را از خود بروز می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش ثمری  و لعلی فاز ذکر شده است.

هدف: ارزیابی میزان پذیرش اجتماعی
تعداد سوال: ۳۳
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص نیست)
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD