پرسشنامه آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت عسکری

پرسشنامه آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت عسکری

پرسشنامه استاندارد آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت

پرسشنامه آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت عسکری 1388 شامل 72 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
مدیریت پژوهشی : فرآیند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل موثر دیگر در تحقیق و توسعه است. به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرآیند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیانگذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود. (نواز شریف، 1367، عسکری، 1388).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
مدیریت پژوهشی در این پژوهش نیازسنجی پژوهشی، برنامه ریزی پژوهشی، تامین منابع پژوهشی، نحوه نظارت پژوهشی،. نحوه استفاده از نتایج پژوهشی، حمایت پژوهشی، فرهنگ سازمانی در ارتباط با پژوهش و سازمان دهی پژوهشی را شامل می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عسکری(1388) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پرسشنامه مذکور تدوین گردید و پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش عسکری (1388)، در رابطه با قابلیت اعتماد پذیری ابزار سنجش در این مطالعه با توجه به شرایط موجود از روش آلفا کرونباخ برای 20 نفر استفاده گردید. که نتیجه آن 99% به دست آمد که بدین وسیله می توان اذعان داشت که ابزار مورد سنجش پایایی لازم را دارد.

مشخصات پرسشنامه آسیب شناسی مدیریت پژوهشی در شرکت عسکری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 72 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD