پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی فرم کوتاه

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی فرم کوتاه

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریجی فرم کوتاه

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی فرم کوتاه شامل 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ابراز وجود : ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش ها بدون احساس اضطراب و همچنین دفاع فرد از حقوق خود به شرطی که حقوق دیگران پایمال نشود. (سازمان بهداشت جهانی 2006؛ به نقل از کاظمی، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ابراز وجود نمره ای است که هر فرد در پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی بدست می آید.

مولفه های پرسشنامه
این آزمون دارای چند رشته سوال است: الف) رد کردن تقاضا ب) بیان کردن محدودیت های شخصی. ج) پیش قدم شدن در آعاز یک برخورد اجتماعی و بیان احساسات مثبت د) کنار آمدن و قبول انتقاد چ) قبول تفاوت داشتن با یکدیگر ح). ابراز وجود در موقعیتهایی که باید کمک کرد خ) پسخوراند منفی. این پرسشنامه بر خلاف سایر پرسشنامه های جرات ورزی برای افراد خاصی ساخته نشده است. و سوالات آن محدوده وسیعی از موقعیت های مختلف را در بر می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاظمی(1393) روایی صوری این پرسشنامه توسط استادان دانشگاه مورد تایید واقع گردیده. و روایی عاملی ماده های این آزمون بین 39/0 تا 75/0 گزارش شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کاظمی (1393)، ). پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن 80/0 برآورد گردیده است.

مشخصات پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی فرم کوتاه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 7 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
مقاله بیس : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD