پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم منصوری

پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم منصوری

پرسشنامه استاندارد اثربخشی تدریس معلم

پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم منصوری 1394 شامل 34 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اثربخشی تدریس : هرگونه فعالیتی که منجر به یادگیری مفید و سازنده دانش آموزان گردد و موجب انگیزش در جهت رشد آنان گردد. (ساموئل باندل و جیمز اولیوواتایو 2014؛ به نقل از منصوری، 1394).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
میانگین رتبه‌ی نظرات دانش آموزان و معلمین در خصوص تدریس اثربخش در ابعاد مختلف (هشتگانه) هوشمندی،. پاسخ‌ دهی، مکالمه مؤثر، انگیزه، تعهد برای تدریس، نگرانی برای پیشرفت دانش‌ آموزان،. آموزش غیررسمی کمک هدفمند در یک مقیاس محقق ساخته بر مبنای طیف 5 ارزشی لیکرت (خیلی‌کم= 1 تا خیلی‌زیاد= 5) که شامل 34 سؤال هست.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش منصوری(1394) روایی محتوای این پرسشنامه پس از بازدید و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی همزمان آن نیز با نمرات خود ارزشیابی معلمان 78/0 گزارش‌شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش منصوری (1394)، همبستگی نمرات تک‌تک سؤالات با نمره کل در دامنه 67/0 تا 88/0 گزارش‌شده است. پایایی باز آزمایی آن نیز 87/0 گزارش‌شده است.

مشخصات پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم منصوری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD