پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

پرسشنامه اختلالات خواب 17 سوالی

پرسشنامه استاندارد اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خواب محمدی و همکاران به نقل از بابایی زارچ دارای 17 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اختلالات خواب: یکی از نیازهای اساسی انسان خواب می باشد. به طوری که هر گونه اختلال در جریان آن علاوه بر ایجاد مشکلات روانی توانایی فرد را نیز کاهش می دهد. اختلال در الگوی خواب و بیداری افراد می تواند به نابسامانی در فعالیتهای اجتماعی و شغلی شود. و همچنین عدم تعادل در فرایند خواب و استراحت می تواند فرد را به شدت خسته و عصبی کند. (حقایق و همکاران،1391، به نقل از بابایی زارچ، 1394)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
منظور از مشکلات خواب نمره ای است که افراد مبتلا به کم کاری تیروئید از پرسشنامه اختلالات خواب (محمدی و همکاران،1388 ص19) کسب می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بابایی زارچ (1394). برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های فهرست شده برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛. از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد. و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پایایی آن تایید گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش بابایی زارچ (1394)، به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 انجام گردیده است.

مشخصات پرسشنامه اختلالات خواب

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 17 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD