پرسشنامه ادراک خطر (ریسک ادراک شده)

پرسشنامه ادراک خطر (ریسک ادراک شده)

پرسشنامه استاندارد ادراک خطر (ریسک ادراک شده)

پرسشنامه ادراک خطر (ریسک ادراک شده) شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه ای 5 سوالی است که با سوالاتی مانند زمانی که محصولات ……. را خریداری می کنم. نگران این هستم که محصول خریداری شده دقیقا چیزی که من می خواهم، نباشد به سنجش ریسک ادراک شده می پردازد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
مخاطره ادراک شده : احتمال میزان مخاطره آمیز بودن محصول یا خدمت برای شخص محققان رفتار مصرف کننده،. اغلب ریسک (مخاطره) ادراک شده را به عنوان ادراک مصرف کننده در مورد عدم اطمینان . و نتایج معکوس بالقوه خرید یک محصول و یا سرویس تعریف کرده اند.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ادراک خطر (ریسک ادراک شده) است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 5 گویه ای پرسشنامه ادراک خطر(ریسک ادراک شده) می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (لطفی فروزان، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (لطفی فروزان، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ادراک خطر (ریسک ادراک شده)

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD