پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین کریستودوئیلیدز و همکاران

پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین کریستودوئیلیدز و همکاران

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برندهای آنلاین

پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین توسط کریستودوئیلیدز و همکاران Christodoulides، Chernatony، Furrer، Shiu و Abimbola (2006) ساخته شده است. که از 12 گویه و 5 خرده مقیاس ارتباط عاطفی (3 سوال)، تجربه آنلاین (3 سوال)،. ماهیت خدمات رسانی پاسخ گو (2 سوال)، اطمینان (2 سوال) و اجرا (2 سوال) تشکیل شده است. که به منظور سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین بکار می رود.

متخصصین مالی بر این عقیده اند که برند می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. بنابراین، ارزش یک کالای دارای برند از کالای بدون برند بالاتر است. و این ارزش قابل ملاحظه به عنوان ارزش ویژه برند استنباط می شود. (Kim and Hyun, 2010).

فرکوهر تعریف ساده تری از ارزش ویژه برند به شکل ارزش افزوده دارد که با آن یک برند معین خاص یک محصول می گردد. و محصول منجر به ارائه سود عملی می گردد. (پرهیزگار و ابراهیمی عابد، 1391).

از دید آکر (1996) ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می کند، نشان می دهد. (پرهیزگار و ابراهیمی عابد، 1391).

معروف ترین تعریف ارایه شده از ارزش ویژه برند توسط یو و دانتو (2001) به این صورت است. ارزش ویژه برند شامل واکنش متفاوت مشتریان بین یک کالای دارای برند و یک محصول بدون برند است. وقتی که هر دوی آنها دارای سطح مشترکی از محرک های بازاریابی و خصوصیات محصول، می باشد. (Yoo and Donthu, 2001).

ارزش ویژه برندهای آنلاین

روایی و پایایی پرسشنامه

جهت برآورد پایایی از روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ برای نمونه 36 تایی اولیه استفاده گردید که برابر با 0٫922 برآورد شد. این میزان، بالای 0٫7 و در حد قابل‌ قبول است.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 7 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»،. «کمی موافقم»، «خیلی موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 در نظر گرفته می شود.

به منظور سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین می توان از پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین . که توسط کریستودوئیلیدز و همکاران (2006) ساخته شده است، استفاده کرد.

مشخصات پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین کریستودوئیلیدز و همکاران

روایی و پایایی : دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
تعداد سوال: 12
تعداد بعد: 5
تعاریف : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD