پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

پرسشنامه استاندارد ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت شامل 43 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
عوامل حیاتی موفقیت (CSF): عبارتند از شرایط و فرصت هایی که باید ایجاد شوند تا موفقیت سازمان تضمین گردد.

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP : یک بسته نرم افزاری تجاری است. که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.

فرهنگ : ترکیبی از تاریخ شرکت، انتظارات، قوانین نا نوشته و آداب اجتماعی که رفتارها را تحت تاثیر قرار می دهد. و مجموعه ای از اعتقادات اساسی است که روی ادراک ما از کارها و ارتباطات همه کارکنان تاثیر می گذارد.

ساختار سازمانی : به سبک و روشی اشاره دارد که کارکنان و پست های سازمانی براساس آن،. در جهت تسهیل فرایندهای کاری سازمانی شکل گرفته اند. افراد درون ساختار سازمانی کار می کنند که فرایند های سازمانی را برای رسیدن به استراتژی کلی شرکت پشتیبانی می کنند.

استراتژی : چارچوبی را فراهم می کند که در آن چارچوب سازمان،. فعالیت های هدف گذاری شده ای را برای اهرمی کردن دارایی های دانسته ای سازمان انجام می دهد.

منابع انسانی : افراد، ایجاد کنندگان دانش در سازمان هستند و یک قسمت قابل توجه از دانش سازمان در ذهن آنها است. ESCFWA,2003) نقل از فخیم اسماعیل پور،1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 43 گویه ای پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (فخیم اسماعیل پور، 1390) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(فخیم اسماعیل پور، 1390) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی ERP بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 43 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD