پرسشنامه ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع

پرسشنامه ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع

پرسشنامه استاندارد ارزیابی رابطه ­ی نظریه­ ی وابستگی منبع

پرسشنامه ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ایزو سری 9000: مجموعه ی اساسی از الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای اطمینان از اینکه فرآیند،. قادر است به طور مداوم محصولاتی متناسب با انتظارات مشتری تولید کند. ( اسلام پرست، 1392).

نظریه وابستگی منابع در موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرآیندهای داخلی : کلیه ی فعالیت های درونی سازمان که بر کیفیت تأثیرگذار بوده و باید برنامه ریزی، کنترل و مستند سازی شود. ( اسلام پرست، 1392).
ارتباط با مشتریان : راهبرد کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری می کند. ( اسلام پرست، 1392).
ارتباط با تأمین کنندگان : کلیه ی فعالیت های تأمین مواد، محصولات و خدمات برای ایجاد افزایش ارزش و ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر. ( اسلام پرست، 1392).
عملکرد عملیاتی : دستورالعمل های عملیاتی که تمام جوانب فرآیند تولید را کنترل می کند و منجر به ایجاد ارزش در سازمان می گردد. ( اسلام پرست، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع نمره ای است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامة ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (اسلام پرست، 1392) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(اسلام پرست، 1392) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD