پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی رضایت و تمایلات مشتری

پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی رضایت و تمایلات مشتری

پرسشنامه استاندارد ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری

پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری شامل 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی پرسشنامه
مهارت های PC فرد : سطح مهارت های مشتری الکترونیکی در دستکاری تکنولوژی که اغلب (متداول) تعریف می شود. به مهارت های فردی کاربران در استفاده از وب سایت ها را گویند.

تسهیلات خدمات : سهولت دسترسی و رضایت مشتری در استفاده از وب سایت ها و سهولت خدمات رسانی در مفهوم دسترسی،. قابلیت دستیابی به اطلاعات، زمان اندک یا نبود موانع جغرافیایی و بی نامی راشامل می شود.

ریسک درک شده : محققان اغلب ریسک ادراک شده را به عنوان ادراک مشتری در مورد عدم اطمینان . و نتایج معکوس بالقوه خرید یک بسیاری از محصول و یا سرویس تعریف کرده اند. ریسک درک شده همچنین با مفاهیمی مانند خطر شخصی، خطر خصوصی، خطر اقتصادی،. خطر روانشناسی وخطر تکنولوژی (فنی) تعریف می شود.

تمایلات رفتاری :طبق گفته زیتامل ات ال (1996)، تمایلات رفتاری به عنوان مجموعه ای از تمایلات خرید مجدد،. اعتماد، وفاداری، رفتار نارضایتی و حساسیت قیمت تعریف می شود. تجربیات مشتری به تمایلات رفتاری او مربوط است.

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری است. كه پاسخ دهنده گان به سوالات 32 گویه ای ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش (نادری، 1393) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش(نادری، 1393) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی رضایت و تمایلات مشتری

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 8 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD