پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی ۱۷ سوالی

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی ۱۷ سوالی

اشتیاق شغلی

پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی شامل 17 سوال است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اشتیاق شغلی : اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود. به جای یک حالت خاص و موقتی اشتیاق شغلی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد. (شائوفلی و همکاران، ۵۶۵:۲۰۰۱؛ به نقل از سهی، ۱۳۹۲).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش اشتیاق شغلی به شیوه مستقیم با یک پرسشنامه ۱۷ سوالی که توسط اترخت طراحی گردیده، سنجیده می شود. که در سه بعد انرژی حرفه ای (۶سوال)، فداکاری (۵سوال) و شیفتگی (۶سوال) می باشد. پاسخی که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند. میزان اشتیاق شغلی کارکنان را نشان می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش سهی (۱۳۹۲) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه اشتیاق شغلی ، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش سهی (۱۳۹۲) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: ۱۷ سوال
تعداد مولفه: ۳ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.