پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی 34 سوالی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی 34 سوالی

پرسشنامه در مورد اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی حاوی 34 سوال بوده که دارای مولفه امتیاز بندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
اعتماد سازمانی: اعتماد سازمانی ادراکات فردی مثبتی است که افراد درباره ی محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند. و بر پایه ی نقش ها، ارتباطات، تجارب و وابستگی های سازمانی شکل می گیرد. (کازی یر و همکاران ، به نقل از صدیقی).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش اعتماد سازمانی بر اساس پرسشنامه ای که توسط گری رودر در ۳۴ سؤال تنظیم گردیده، مورد سنجش قرار می گیرد.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

متغیرهای مربوط به فرضیات پژوهش تعداد سؤالات شماره ی سؤالات
اعتماد سازمانی اعتماد به مدیر ۱۲ از سؤال ۱ تا سؤال ۱۲
اعتماد به همکاران ۱۲ از سؤال ۱۳ تا سؤال ۲۴
اعتماد به سازمان ۱۰ از سؤال ۲۵ تا سؤال ۳۴

اعتماد سازمانی

روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی رودر

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران ،1390). در پژوهش صدیقی (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است.

بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش صدیقی (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 34 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه پی دی اف PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD