پرسشنامه استاندارد تربیت شهروندی سالاریان

پرسشنامه استاندارد تربیت شهروندی سالاریان

پرسشنامه تربیت شهروندی سالاریان

پرسشنامه استاندارد تربیت شهروندی سالاریان 1393 شامل 58 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تربیت شهروندی : به قول تورنی منظور از تربیت شهروندی عبارتست از فرآیند انتقال دانشها،. ارزش ها و نگرش های لازم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، آگاهی از تاریخ و نهادهای سیاسی،. باور به ارزش های بنیادی و کسب مهارت های لازم برای فهم سیاست های عمومی و نظارت بر آن ها. (مایلز ، 2007، به نقل از سالاریان، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تربیت شهروندی نمره ای است که آزمودنی ها به پرسشنامه خود ساخته تربیت شهروندی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سالاریان(1393) برای سنجش روایی محتوایی پرسش نامه این پژوهش،. از نظرات متخصصان و خبرنگاران آشنا به مسائل مدیریت و همچنین از نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش سالاریان (1393). پایایی پرسشنامه و مولفه های آن بر اساس آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه استاندارد تربیت شهروندی سالاریان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 58 سوال
تعداد مولفه: 6 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD