پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران به نقل از محرابی فر

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران به نقل از محرابی فر

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران به نقل از محرابی فر شامل 8 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
حمایت سازمانی: بر طبق نظر آیزنبرگر و همکارانش،حمایت سازمانی ادراک شده اشاره به عقاید سراسری کارمندان تا آن حد است. که سازمانها کمکها و توجهاتشان درباره خوب بودن و عملکرد صحیح را ارزش بگزارند؛ به نقل از محرابی فر، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در تحقیق حاضر متغیر حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران 1989) در قالب 8 سوال و با استفاده از شاخصهایی مانند. اهمیت به رفاه، در نظر داشتن اهداف و ارزشها، اهمیت به نظرات ارائه می شود. و سوالات در قالب طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا موافق تا کاملا مخالف سنجیده می شوند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محرابی فر(1393) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش محرابی فر(1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD