پرسشنامه رضایت شغلی 72 سوالی

پرسشنامه رضایت شغلی 72 سوالی

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی JDI اسمیت ، کندالی و هیوسین شامل 72 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت شغلی : رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل است , این احساس زمانی حاصل می شود. که خواسته ها, نیازها, آرزوها و تجربه هایی که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد , از طریق شغل برآورده شود. بدین گونه که بین توقعات شاغل و برآورده شدن آنها توازن برقرار میشود. در نتیجه شاغل نگرشی مثبت به شغل پیدا می کند که موجب رضایت او می گردد. (دیویس, کیت و نیواستورجان 1370؛ به نقل از کریمی دوست، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
رضایت شغلی : منظور از رضایت شغلی در این تحقیق همان چیزی است. که به وسیله پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندالی و هیوسین اندازه گیری می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمی دوست(1391) در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل. با استفاده از روش اعتبار صوری در دانشگاه اصفهان , این آزمون دارای اعتبار تشخیص داده شد. در مورد محاسبه ی همبستگی و استواری درونی شاخص توصیف شغل از روش آلفای کرونباخ به ترتیب این ضرایب به دست آمد. ماهیت کار (شغل)(80/0) , سرپرست (89/0) , همکاران (87/0.), ارتقا(90/0) و محیط کار (80/0).

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کریمی دوست (1391)، به منظور تعيين پايايي آزمون رضایت شغلی JDI از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. که میزان آن 93/. به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه رضایت شغلی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 72 سوال
تعداد مولفه: 5 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD